Google

Translate blog

fredag 14 december 2012

Omvända löneförhandlingar framtidens melodi. Istället för höjd lön nu förhandlas om sänkt lönenivå.


Citat: I det krisande ­Europa är lönesänkningar just nu en standardingrediens i sparpaketen, och här hemma har kraven på öppningsklausuler som tillåter företag med ­problem att sänka lönerna blivit allt högljuddare.

De fackliga organisationerna har – i stort – lyckats hålla emot. Tills nu.
För trots Fahlbergs och de andra ­förhandlarnas ansträngningar kvarstår faktum. Priset för att rädda SAS blir att de anställda tvingas sänka sina löner.
Att hindra det från att bli ett mönster som sprider sig är kanske den viktigaste fackliga uppgiften just nu. Slut citat.

SAS har visat vägen i Sverige. Fackens framtida uppgifter kan bli att förhandla om så små lönesänkningar som möjligt, istället för som nu så höga lönelyft som möjligt.
Staten - om nu Borg sitter kvar - får uppgiften att sänka skatten för de med arbete så kontentan blir så nära noll som möjligt. Riksbanken att hålla nere inflationen så konsumtionen hålls uppe.

Borgs att ytterligare dra in resurser från arbetslösa och sjuka, för att staten ska få råd att upprätthålla de skattesänkningar som gjorts för de med arbete.

Detta är framtidens Sverige med Borg vid rodret eller någon annan alliansfrälst.
Med socialdemokraterna vet ingen hur det blir, inga löften är givna om förbättringar för de i fas 3, arbetslösa eller sjuka, och inga förslag är givna om att skattekraft efter inkomst åter ska bli målet.

Segregationspolitiken kan mycket väl vara här för att stanna - oberoende av vem som sitter i regeringskansliet.