Google

Translate blog

lördag 15 december 2012

Risk att Borg nu tar än mer från de segregerade arbetslösa, för att få igenom det sista jobbskatteavdraget valåret 2014.


Citat: Finansminister Anders Borg justerar sin tidigare syn på svensk tillväxt. ”Verkligheten har kommit ikapp Borg”, kommenterar Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Med en svagare tillväxt efterlyser Hermansson en annan ekonomisk politik för att motverka att arbetslösheten stiger. Slut citat.
Vad kan Borg göra för att motverka ytterligare höjd arbetslöshet, utöver den rekordhöga som idag existerar i arbetslinjens misslyckande. En arbetslinje med en rekordhög arbetslöshet.
Begreppet arbetslinjen ekar tomt och löjeväckande i Sverige idag, då arbetslösheten är så hög som den är - och varit i två mandatperioder - där en regim påtalat att arbetslinjen ska gälla. En linje människor naivt trodde skulle innebära låg arbetslöshet och satsning på fler i arbete.
Men som istället resulterade i lägre ersättning för arbetslösa, lägre skatt för de som redan hade arbete och ett segregerat samhälle!
Människors tolkning av arbetslinje tolkades fel. Men nu diskuterar Borg åtstramning av ersättning från arbetslöshetsersättning som en kamp för fler i arbete. Hur det går ihop är en gåta.
Nu diskuteras ett sista jobbskatteavdrag och ingen höjning av arbetslöshetsersättningen, utan fortsatt automatisk urholkning av denna, genom inflation och prishöjningar.
Hur Borg tänker är skrivet i stjärnorna, troligen är det ingenting.