Google

Translate blog

söndag 16 december 2012

A-kasselösning på väg som inget förändrar.


Citat: enligt Nyheterna i TV 4 har alla partier nu enats om att utreda en modell där arbetslöshetsförsäkringen delas i två delar. En grundförsäkring som ger en fast ersättning från staten oavsett om man är med i en a-kassa eller inte. Och en frivillig a-kassa som dessutom ger ersättning för inkomstbortfall. Slut citat.
Tidigare har arbetslöshetsförsäkringen sett ut enligt följande:

Citat: Den ena delen av arbetslöshetsförsäkringen är en frivillig inkomstrelaterad försäkring. Ersättning från den försäkringen kallas inkomstrelaterad ersättning och kan betalas ut till personer som är medlemmar i en a-kassa eller anslutna till Alfa-kassan.
- - -  Den andra delen av arbetslöshetsförsäkringen är den allmänna grundförsäkringen. Den finns till för dig som inte är medlem eller ansluten till en a-kassa, eller i övrigt inte uppfyller villkoren för den inkomstrelaterade försäkringen. Slut citat.
Vad är skillnaden från nu och förslaget ovan? Ingenting! Nivåer är inte diskuterade. Kan skillnaden bli att även den som tillhör fas 3 och inte är behörig till a-kasseersättning nu ska få grundersättningen, som alla andra som inte är med i en a-kassa. Inget säger det.
A-kasselösningen som påtalas ovan finns redan, och är ett ingenting som ingenting säger, mer än att de utan kunskap om nuvarande regler tror sig se en förbättring av något som redan existerar, och då som utsortering av människor.