Google

Translate blog

måndag 17 december 2012

Ännu ett exempel på arbetslinjens misslyckande.


Citat: Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen, enligt Löfven, skickat tillbaka
17-18 miljarder till statskassan. I år ser den ut att få tre miljarder över, som borde ha använts till insatser för att utbilda arbetslösa och åtgärder för jobb.
– Det är ren idioti i detta läge, sade Löfven på en pressträff vid Socialdemokraternas förtroenderåd. Slut citat.

Idioti? Nej, totalt fiasko för den regim som kallar sig ”det nya arbetarpartiet” och dess lakejer i det som kallas alliansen och dess mantra utan mening, ”arbetslinjen”

Med en arbetslöshet på nära 400 000 människor plus fångarna i fas 3 och jobb och utvecklingsgarantin, är det skrattretande att arbetsförmedlingen, statens verktyg i arbetslöshetskampen, inte kan eller har möjlighet att använda de pengar som öronmärkts för arbetslöshetskampen!

Istället agerar arbetsförmedlingen som vakthundar, för att se till att ingen får ersättning om de inte sitter o söker jobb, och detta krav ska skärpas, till mening o nytta för ingen.

Detta medan miljarder som borde använts till att hitta arbetsgivare, sätta folk i utbildning för att tillsätta de arbeten som finns, skickas tillbaka! Inte bara det fåtal utbildningar arbetsförmedlingen kan erbjuda, utan de utbildningar som det saknas arbetskraft inom, vad detta än är.

Skammens löjliga regim måste bort innan en kamp mot arbetslöshet och utanförskap kan ske. Alliansen har enbart segregerat arbetslösa ekonomiskt och skapat otroligt mer utanförskap än vad som fanns innan 2006.

De har enbart sett till att alltfler blir arbetssökande och ser detta som att bryta utanförskap.

Skäms!!!!