Google

Translate blog

onsdag 19 december 2012

Moderaterna önskar kalla sig konservativa, inte borgerliga.


Citat: Våra lösningar på samhällsproblemen ska hämtas ur de liberala och konservativa idétraditionerna. Även om dessa idéer grundlades för väldigt länge sedan har de fortfarande svar på dagens samhällsutmaningar. Slut citat.
Rättning i leden alltså, tillbaks till de gamla konservativa tänkarna och deras tro på människan egen vilja att skapa en framtid.
Några svaga finns det inte plats för, dessa ska bara stävjas, då kommer de att hitta sin egen framtid.
Så regerar redan idag Alliansen, genom sina åtstramningar av de som inte har lön. Genom detta instrument mot arbetslösa, tror man att dessa själva ska skapa arbete eller arbetsgivare till sig.
Resultatet vet vi, fas 3 och rekordhög arbetslöshet. Utförsäkrade som återgår till sjukförsäkringen.
Men jag håller med, borgerlig samhällssyn är inte rätt ord för dessa Alliansvänner. Det gamla konkreta begreppet konservatism passar mycket bättre, begreppet som för inte så länge sedan var ett fult ord och sades med ironi om gamla stofiler som avskydde förändring.
Nya moderaterna har visserligen förändrats, men då till en samhällssyn som fanns innan folkhemmet, så vi är raskt på väg mot konservatismens kärnämnen.
Tron på människans inneboende kraft att själv skapa en framtid - om denne tvingas till detta.
Visst kunde människor förr detta, antingen blev de självägande bönder eller drängar eller fattighjon, om man nu inte var född i överklassen.