Google

Translate blog

torsdag 20 december 2012

Ondskan är inte alltid medveten utan ses ibland som godhet i en ideologi.


Vi tror att nazismen är en ideologi där människor tvingades till onda handlingar. Men så var det inte, utan man trodde att man gjorde något gott för sitt land och folk, även då det innebar koncentrationslägrens uppbyggnad.
Citat: Hur kunde nazisterna få så många människor att begå ondskefulla handlingar? På grund av vår fallenhet för blind lydnad, brukar det heta. Men detta är fel, enligt en ny studie. Vi plågar andra för att vi tror på det vi gör.     Slut citat.
Denna problematik kan vi idag se hos alliansen, vilka tror de gör något gott för landet och folket, när de utförsäkrar folk från sjukförsäkringen, sänker a-kasse ersättningen år för år och lanserar människor i arbete i fas 3 utan lön.
Ondskan och synen på denna är relativ utifrån vem som ska bedöma den. Människor som utförsäkras ser inte detta som en god och bra gärning. Människor som placeras i meningslöshet i fas 3 ser inte detta som goda gärningar. Arbetslösa ser inte arbetslöshet och låg a-kasseersättning som godhet från staten.
Så såg inte heller judarna m.fl. det i koncentrationslägren, när naziregimen placerade dem i lägren för att gasas ihjäl…