Google

Translate blog

fredag 21 december 2012

Långtidsarbetslösa allt mer chanslösa för att få ett betalt arbete.


Citat: Den kraftiga varselvågen som nu sveper fram över landet innebär sannolikt att de redan små chanserna att få jobb krymper ytterligare för den stora gruppen långtidsarbetslösa.
– Det är de som är de verkliga förlorarna nu när det blir dåliga tider, säger Tord Strannefors. Slut citat.

Samtidigt har vi för någon månad sedan hört Borg säga, att de ekonomiska förutsättningarna för de arbetslösa ska fortsätta försämras, så länge arbetslösheten inte sjunker. Därmed har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken överlåtits till de arbetslösa själva.

Förlorarna, som nämns ovan, ska alltså bli där de är, om de inte genom något underverk kan få ett avlönat arbete.

Förlorarna ska annars bli kvar som gratisarbetande fas 3 are tills de går i pension och något stöd för att de ska få ett avtalsenligt betalt arbete, vilket Socialdemokraterna vill, kan inte genomföras enligt Alliansen.

För ett tag sedan sa Engström att det inte finns hur mycket arbete som helst och därför är denna idé inte möjlig att genomföra.

Förlorarna ska därför själva lösa sin situation, enligt denna kvinna, eller hålla tyst och lida.

Staten tvår sina händer likt Pilatus gjorde angående Jesus korsfästelse. Ansvaret vill inte tas helt enkelt, då man inte tror på sitt eget beslut, utan ser det som någon annans.