Google

Translate blog

lördag 22 december 2012

Rubriken säger allt när Maria Abrahamsson (M) talar om RUT.


Vad säger rubriken i artikeln jag hänvisar till? Jo, rubriken lyder: Äntligen kan vanligt folk köpa avlastning.
Citat: Äntligen kommer också så kallat vanligt folk i de lägre inkomstlägena tack vare skattelättnaderna få råd att köpa normal avlastning i hemmet, däribland läxhjälp åt sina barn. Slut citat.
Detta, i hennes påstående, gäller knappast arbetslösas barn. Segregationsuttalandet innebär att vanligt folk inte är arbetslösa, människor med försörjningsstöd eller långvarigt sjukas barn.
Begreppsmässigt är uttrycket ”vanligt folk” ett fruktansvärt uttryck, som visar på en människosyn där fattiga människors barn inte räknas. Arbetslösa som inte får arbete och därför ”i arbetslinjens agenda” inte räknas som vanliga människor, utan konsekvent urskiljs som ickeönskvärda och därför inte räknas i begreppet vanliga människor.
Denna människosyn florerar öppet och utan protester i dagens samhälle numera!