Google

Translate blog

onsdag 26 december 2012

Inte bara fas 3are ska arbeta gratis idag, utan även de som arbetar övertid. Så fungerar arbetslinjen i Moderaternas värld.


Citat: Över 1,7 miljoner övertidstimmar under en mätvecka i oktober. Det motsvarar 42 500 heltidsjobb. Så mycket extra jobbade 250 000 anställda, huvudsak tjänstemän, utan extra betalt. I oktober i fjol var den siffran 1,4 miljoner övertidstimmar utan ersättning. Slut citat.
Detta är det nya Sverige i det s.k. arbetspartiet moderaternas anda och den s.k. arbetslinjens flum.
Gratisarbete i form av fas 3are och gratisarbetande övertidsarbetare. Hur har moderaterna lyckats skrämma svenska folket till den grad, att de lyckats få tiotusentals att arbeta övertid gratis och andra att arbeta gratis i fas 3?!
För bara några årtionden sedan fanns arbetsmarknadsåtgärder där de arbetslösa fick avtalsenlig lön genom beredskapsarbete, plusjobb mm. Ingen trodde då att människor snällt skulle arbeta gratis som arbetssökande. Hade man trott det skulle det aldrig blivit beredskapsarbeten med lön.  Såvida man då inte såg människors lika värde? Kanske det var så då.
Man respekterade människor på den tiden till skillnad mot nu. Facken var stenhårda mot att människor arbetade övertid utan lön, idag bryr de sig inte, som vi ser ovan. Denna siffra som nämns är knappast en hemlighet. Facken låter i det tysta detta ske, likt statarna fick göra för länge sedan och andra arbetare som var i bruksägares nät och inget hade att sätta upp sig med.
Det var då facken uppstod, var blev de sedan av? Var är facken idag?