Google

Translate blog

torsdag 27 december 2012

Centerpartiet talar om minskat utanförskap samtidigt som de stöttar ökat utanförskap.


Arbetslinjens flumtanke genomsyrar Centerpartiets politik.
Citat: Centerpartiet förordar en generös och solidarisk flyktingpolitik – därför vill vi också ta ansvar för en förbättrad integration och ett minskat utanförskap.   - - - Inför en integrationsmiljard. För att påskynda inträdet på arbetsmarknaden. Slut citat.
Ovan betyder, likt all annan arbetsmarknadspolitik riktad till långtidsarbetslösa, eller arbetslösa och sjuka överhuvudtaget, inte att det ska eller kan bli arbeten, utan att de ska bli arbetssökande.
Arbetssökande är målet för arbetsmarknadspolitiken, av den anledningen har vi hög arbetslöshet oberoende av konjunktur.
Målet i arbetslinjen är att så många svenskar som möjligt är arbetssökande och inte passiva vid arbetslöshet eller sjukdom. Att det sedan inte är samma sak som att dessa arbetssökande får ett arbete är betydelselöst.
Arbetslinjen betyder bl.a. att göra svenskar utan arbete till arbetssökande, inget annat. Hur många har förstått det?