Google

Translate blog

måndag 31 december 2012

Centerpartiet, finns det längre eller är de bara en del av Alliansen?


Sedan lång tid tillbaka var Centerpartiets grundsyn bort med kärnkraften.  Frågan väckte en folkomröstning, där Centerns linje 3 var ett av alternativen, slopa kärnkraften helt inom 10 år.
Citat: Centerpartiet ställning för Linje 3, det vill säga man förespråkade fullständig avveckling av den svenska kärnkraften inom tio år. Det fanns länge en samsyn inom partiet kring kärnkraftspolitiken. Slut citat.
Citat: Dåvarande centerledaren Maud Olofsson var glittrande glad efter överenskommelsen (som gjordes mellan de fyra borgerliga partierna). På pappret övergav Centern sitt gamla, framgångsrika, kärnkraftsmotstånd.
- - - I somras ansökte statliga Vattenfall om att få bygga en eller två ersättningsreaktorer. Syftet med ansökan var att reda ut villkoren för ny kärnkraft. Svaret kommer att dröja åtminstone fem år, så komplicerat är det. Slut citat.

Nu visar det sig att inte ens regeringen själv, där Centern är en bärande del, tror på en framtid utan ny kärnkraft.

Men jag misstänker att det viktigaste för Centern inte är kärnkraften i vår tid, utan att bli kvar i Alliansen, och den vägen forma samhället vidare i den s.k. arbetslinjens mantra. Åtskillnad av människovärdet i de med och de utan arbete.

Syfte, att ge en bra standard för de med arbete och den vägen själva kunna leva gott - på bekostnad av de utan arbete. En återgång till det samhällssystem som rått i årtusenden i människovärde, innan Socialdemokraterna förändrade allt tillsammans med facket under 1900-talet, och som nu ses som fel av Alliansen och dess röstande svenskar.