Google

Translate blog

måndag 21 januari 2013

Ännu ett bevis på att politiker skor sig själva och lever i en annan verklighet än övriga svenskar.


Citat: Under sex års tid var Christina Hasselrot (S) landstingsråd, i dag får hon visstidspension från landstinget i Östergötland. Hon beräknas ha en lön på
440 000 kronor i år – ändå får hon 200 000 kronor i pension.
--- Cristina Hasselrot har avböjt för SVT att kommentera frågan. Men Marie Morell (M), styrelseordförande för Landstinget Östergötland, svarar på SVT:s frågor:
– Hos oss är man garanterad att kunna ha en inkomst som motsvarar den man hade när man slutade som landstingspolitiker. Och har man då varit landstingspolitiker en väldigt kort period så får man lägre pension. Då blir istället fribeloppet högre, säger Morell.

Är det rimligt att kunna tjäna flera hundratusen och samtidigt ha pension?
Det beror ju på vad man har för pension. Om man kan tjäna flera hundratusen har man nog en liten politikerpension. Slut citat.

En vanlig svensk som blir arbetslös får efter en längre arbetslöshetsperiod högst 65 % av sin a-kassa, alternativt socialbidrag, om personen inte varit med i en a-kassa. Att leva på blir då ca 8000 kr i månaden, detta inkluderar hyra mm.

Men som politiker gäller inte dessa regler och har någon ex-politiker hamnat i fas 3? Tveksamt.

Det är politiker inom alliansen som skapat ett samhälle där människor värderas olika. Visst fanns de konstiga förmånerna för politiker redan innan alliansen kom till makten, men då var det inte en uppdelning av svenska folket i ekonomisk segregation av slaget ”vi med arbete och de utan.”

Fas 3 slavarbetena, med syftet att förödmjuka de arbetslösa, fanns inte.
Hur långt denna förödmjukelse kan gå innan en reaktion kommer vet ingen.
Men som i allt finns en gräns.

Alliansen kommer att skärpa reglerna i fas 3 kontinuerligt, skapa än hårdare utslagning ekonomiskt - tills en reaktion kommer - då de förlorar ett val och då, enligt mig, valet 2018. Trumfkortet femte jobbskatteavdraget kommer att få alliansen, i någon form, att bli kvar 2014.

Men ovanstående borde reta upp svenskar som inte varit eller är politiker, så reaktioner kommer i framtiden, utöver all annan utanförskapande politik som konstrueras av moderaterna hela tiden eller redan har konstruerats.

Ett Sverige med en uppdelning av människovärdet som nu finns, trodde många äldre aldrig de skulle behöva uppleva igen!
 
Läs igen o förundras än mer:

Citat: I Västra Götaland är fribeloppet 154,000 kronor om året. Det innebär att ex-politikern kan tjäna nästan 13,000 i månaden innan pensionen alls börjar samordnas med inkomsten. Slut citat.

Fribeloppet är mer än en fas 3are får vid arbetslöshet!
Detta är regler för de som styr vårt land och de som segregerat vanliga svenskar ekonomiskt vid arbetslöshet!Inga kommentarer: