Google

Translate blog

söndag 27 januari 2013

Arbetslinjen blev arbetslöshetslinjen eller arbetssökarlinjen…Alliansens fiasko ”fler i arbete” har enbart resulterat i fler som arbetssökande och en ekonomisk segregation av dessa, genom jobbskatteavdrag och lägre och icke förändringsbar a-kasseersättning.

Ingen höjning har gjorts av denna - sedan sänkningen 2006!

Citat: Statsminister Fredrik Reinfeldt är inte främmande för fler omprövningar.
– Vi testar hela tiden nya metoder, ibland är de bra, ibland är de mindre bra. Därför går vi också igenom detta i vår allians, i princip varje år i budgetförhandlingarna. Och vi försöker göra förändringar. Vi är ödmjuka för att också lyssna på om motståndaren har bättre förslag. Slut citat.

Men då ”arbetslinjen” med dess flum och fördomar mot arbetssökande är statisk och icke förändringsbar ideologiskt, blir alla förslag från oppositionen - som inte passar in i ”arbetslinjens” syn på arbetslösa - som ett stopp för all form av denna grundläggande syn i ”arbetslinjens” namn, att inga förslag från oppositionen ses som bra .

Fas3 beslutet i riksdagen sommaren 2011 - att omedelbart stoppa fas 3 - sågs av alliansen som icke möjligt att göra då den motsade ”arbetslinjens” flumideologi.

De nya metoder i detta flum Reinfeldt kan tänka sig, är hårdare tag mot arbetssökande, allt annat ser han som bidragslinjen.

”Arbetslinjens” fiasko - eller arbetsmarknadspolitikens fiasko - kan man läsa om här:Inga kommentarer: