Google

Translate blog

fredag 18 januari 2013

Arbetslöshetspartiet Moderaterna med sin s.k. arbetslinje önskar - i svåra arbetslöshetstider - förenkla för företagen att avskeda folk.


Citat: I all tysthet pågår nämligen en process i regeringskansliet om att ytterligare försämra anställningstryggheten. Den 20 januari går remisstiden ut för en statlig utredning, ”Uppsägningstvistutredningen”, som regeringen beställt. Förslagen i denna går i korthet ut på att försämra anställningstryggheten och göra det billigare för företag att säga upp sin personal. Slut citat.

Detta gör arbetslöshetspartiet Moderaterna med sitt mantra arbetslinjen samtidigt som, 

Citat: Arbetslösheten har fortsatt att öka under året. 2012 har varit ett förlorat år i kampen mot arbetslösheten. Kvartalsstatistiken från SCB redovisade en ökning med 25 000 personer jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Ungdomsarbetslösheten ökar till 22,6 procent . Långtidsarbetslösheten är nu uppe i 32, 3 procent.

Och värre riskerar det att bli. LO-ekonomerna spår att arbetslösheten kommer att stiga till 8,5 procent under nästa år. I stort sett varje dag når oss nyheter om nya varsel. Under 2012 har 50 000 personer varslats om uppsägning. 50 000 personer! Vad ska det sluta? Slut citat.

Nya arbetarpartiet Moderaterna är ett parti  med lydpartier i en allians vilken omformar Sverige i de som lyckas få och behålla en anställning och ska gynnas på bekostnad av de som är eller blir arbetslösa med alliansens politik!

Allt i syfte att få ett vi-dom Sverige, ett utanförskapande, vilket ska ge en segregerad befolkning ekonomiskt och känslomässigt. Mål: att ge en bra standard för de med arbete med jobbskatteavdrag, och en fortsatt försämring av standarden för de som inte lyckas hitta en arbetsgivare, i ett land med begränsat med arbetstillfällen någon vill betala en lön för.

 Och ett omformande av människors empati för de som inte lyckas. Dessa som inte lyckas få arbete nämns redan nu inte i statistiken, då man ser på hur människor får en bättre standard år för år. Bara de med en inkomst från ett arbete räknas.
Fas 3are fick efter sänkningen av ersättningen av a-kassan 2006 en ersättning vilken inte ändras värdemässigt - fastän vi har prisökningar och inflation!

Samma belopp betalas ut idag som 2006.

Inget jobbskatteavdrag får de som arbetar i fas 3, utan skattesatsen är här samma som för de med arbete 2006.

Ingen reseersättning till arbetet, då de inte räknas som anställda.

Enbart skyldigheter, inga rättigheter, ingen hjälp att få arbete!

Inga kommentarer: