Google

Translate blog

tisdag 29 januari 2013

Detta är Arbetsförmedlingen av idag och arbetsmarknadspolitiken. Fånghantering och en gäspning.Citat: Från LO vill vi gärna föra en seriös debatt om långtidsarbetslösheten, om alternativen till Fas 3 och om vilka åtgärder vi anser skulle vara mer ändamålsenliga.
Regeringen lutar sig istället nöjt tillbaks och Arbetsförmedlingens generaldirektör frågar arrogant reportern vid en intervju om denne har några bättre idéer för att lösa långtidsarbetslösheten när hon får frågor om Fas 3 och hur inflödet ska stoppas.
- - - I juni 2011 uppmanade riksdagen regeringen att stoppa inflödet till Fas 3.
I dag, drygt ett och ett halvt år senare, kan vi konstatera att ingenting har hänt.
Regeringen har gjort ett par mindre justeringar i regelverket men inflödet fortsätter och är nu uppe i hisnande 33 051 personer. Slut citat.

En mer uppgiven arbetsmarknadspolitik och en mer förödmjukande behandling ekonomiskt av långtidsarbetslösa, har knappast förekommit i Sverige, sedan en arbetsmarknadspolitik uppkom här!

I alla andra så kallade åtgärder innan fas 3 hade de som kom ut på arbetsåtgärder ex i beredskapsarbeten, en inkomst på normal nivå. Inte en löjlig ersättning som idag, eller till och med istället för lön, socialbidrag, för att göra en arbetsuppgift!

Byt ut ansvariga inom arbetspolitiken, de sover och gör ingenting för att förändra en misslyckad åtgärd. Läs bara ovan vad arbetsförmedlingens generaldirektör svarar, hånfullt och ironiskt säger denne att reportern ska inte uttala sig, eller media, om de inte har ett bättre förslag än fas 3.

Sanningen är att vem som helst har bättre och billigare - för att inte säga mänskligare - förslag, än fas 3!

Återinför beredskapsjobben, plusjobben, eller kalla det vad man vill, men bort med fas 3 där de som deltar inte har en ersättning eller lön de kan leva på, fast de i många fall gör regelrätta arbeten. Bort med det för fas 3are hånfulla bidraget till de som tar emot dem som gratisarbetande!

Inte får en arbetsgivare som tar emot en praktikant bidrag för detta? Varför ska då fas 3 anordnare få detta?! Ses de som inte lyckats få arbete som så usla människor att de ska förvaras mot betalning, likt fångar på en anstalt, och arbetet med denna förvaring som en välgärning, vilken ska betalas?!Inga kommentarer: