Google

Translate blog

söndag 13 januari 2013

Ett ytterligare misslyckande av alliansen, den svenska skolan. Reinfeldt ger socialdemokraterna skulden.


Citat: Den svenska utbildningsnivån ligger numera under genomsnittet i OECD, en sammanslutning av utvecklade stater.

 - - - I en globaliserad värld där Sverige ska konkurrera med kunskap är detta inget mindre än en katastrof. Dessutom har det svenska utbildningssystemet börjat konservera elevernas klasstillhörighet. Genom att ta bort krav på teori i de yrkesförberedande programmen stänger man effektivt dörren till högskolan för alla som inte redan från början bestämt sig för att läsa vidare.

Det fria skolvalet har även, som Skolverket visat, en segregerande effekt där från början gynnade elever valt bort de inte lika gynnade. Eftersom inget gjorts för att kompensera detta är resultatet av valfriheten att den svenska skolan inte längre är likvärdig. Slut citat.

Detta är vad som hänt under en snart tvåårig mandatperiod med Moderaterna och dess lakejpartier i alliansen!

Men inte tar Reinfeldt på sig ansvaret för detta, nej tvärtom! Han anser att de problem och den försämring som blir år för år är Socialdemokraternas fel, vilka regerade innan 2006.
/
Citat: Statsministern argumenterade också för att de problem som finns i svensk skola är ett arv från tidigare socialdemokratiska regeringar. Sedan räknade han upp en mycket lång rad reformer som regeringen har genomfört, som om antalet förändringar i sig vore ett mått på kvalité, ett självändamål. Slut citat.

Läs noga citatet och du förstår vilken motsägelse som finns i detta. Först kritik av en politik som fördes för 6 år sedan och nu ses som den som fortfarande gäller och gör att skolan inte fungerar, samtidigt räknar han upp reformer alliansen gjort men som verkar vara betydelselösa, om man ska se den förda politiken innan 2006 som den som fortfarande förstör skolan…

Reinfeldt hallå, är du vaken? Om så, kolla vem som skriver dina tal och innehållet i dem innan du uttalar dig, läs noga igenom vad du ska säga i dina tal. De börjar bli rena löjet och motsägelsefulla, snart börjar fler svenskar reagera för innehållens motsägelser och faktabeskrivningar.

Dina tal håller inte, de låter falska och panikartat skrivna, tal av detta slag får bara fler att tveka om vad ni egentligen håller på med, förutom att segregera arbetslösa o sjuka ekonomiskt…


Inga kommentarer: