Google

Translate blog

torsdag 17 januari 2013

Genom att fas 3 anordnarna är hemliga visar AF att det är mycket negativt att visa att man använder fas 3 arbetare (slavar) mot betalning i Sverige av idag.


Arbetsförmedlingen är tvingade av staten att sätta ut långtidsarbetslösa i slavtjänst, kallat sysselsättning. Men för att många av de företag som utnyttjar denna inkomstkälla inte ska ses som moderna slavägare (slavarna i dag har egen bostad och en liten ersättning av staten, inte som förr att de bor hos slavägaren och får mat av denne) , hemligstämplas de som arbetsgivare - i detta fall kallat anordnare - av slavplatser.

Risken finns annars att de skulle få negativ publicitet och missa kunder.

Många slavar/fas 3are har försökt påskina hur det svenska samhället ser på o utnyttjar slavar idag. Något merparten av svenska folket inte vet något om.

Citat: Med tanke på att Alliansens Fas 1,2,3-politik kapitalt misslyckats så vill de nog inte att befolkning i vårt land ska få tillgång till uppgifter om till vilka minst sagt mediokra Fas 3-platser skattemedel går. Anordnarna hurrar förstås och skor sig. AF har inte direkt lagt ribban högt vid anskaffandet av platser.  Slut citat.

Självklart vågar ingen gå ut med sitt namn vid kritik av fas 3. Anordnare hemligstämplas och deltagare kastas ut i misär om de klagar - och ändå värre - klagar i media.

Allt är därför hemligstämplat för att döljas för merparten av svenska folket.

Att dessa hemliga anordnare av slavplatser inte offentliggörs av fas 3are beror på att då kan fas 3are spåras och straffas genom indragning av ett mycket lågt slavbidrag, och detta är bättre att få än att kastas ut i total misär och hemlöshet.Inga kommentarer: