Google

Translate blog

torsdag 31 januari 2013

Reinfeldt skönmålar och döljer fakta så man häpnar!


Reinfeldt upphör inte att förvåna med sin syn på svenskarna. Uppdelningen av ”vi och dom” har nu blivit så knivskarp, att det verkar helt riskfritt politiskt att
påstå, att klyftorna i samhället inte ökat!

Detta fastän a-kassan sänktes 2006 och sedan legat på denna nivå, medan de med arbete fått lönehöjningar och jobbskatteavdrag på löpande band!
Men dessa räknas som synes inte.

Citat: när han i P1:s ”Kaliber” fick ­frågor om de ökande klyftorna: om man räknar bort de fattigaste och de rikaste så har klyftorna inte alls ökat, lät han meddela genom sin pressekreterare. Slut citat.

När han ska säga något om arbetslösheten påstår han - troligen på allvar - följande.
Citat: Reinfeldt tycker att folk som pratar om att hans politik misslyckats missar att arbetslösa just nu klättrar på något han kallar ”kunskapsförädlingstrappan” och att de snart kommer att vara i anställningsbar form. Slut citat.

Detta när fler o fler hamnar i gratisarbete som fas 3are.
Vakna herr Reinfeldt! Eller låt någon annan än du skriva dina tal eller vad du ska säga på frågor från media. Skönmålning och lögner blir förr eller senare genomskådade av allmänheten.

Att det sedan finns ja-sägare till arbetsmarknadspolitiken, likt vissa arbetsförmedlare, är en annan sak.
Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves.

Förödmjukande arbeten utan lön är modellen och bra, anser vissa arbetsförmedlare detta vara.


Citat: Trots att andelen arbetslösa som får jobb efter den omdiskuterade åtgärden är försvinnande liten, tycker Håkan Gustafsson – chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping – att Fas 3 fungerar bra.

– Det är bättre att vara aktiv i en åtgärd, än att leva i passivitet, förklarar han. Men ersättningen är för låg.


Att nästan ingen av dem som skrivs in i Fas 3 får jobb, ser Håkan Gustafsson inte som något större problem.


– Många av de här jobben är ju hos föreningar och liknande och därför är det långtifrån alla som leder till en anställning, säger han. Men de ger en ny referens i alla fall. Slut citat.


Ack ja, vem anställer någon med en referens från fas 3?!
Där uppgiften varit att förvaras i en förening eller att ha varit så nedtryckt att personen arbetat gratis hos någon arbetsgivare, av rädsla för att annars förlora den usla ersättning denne fått, från aktivitetsstöd eller socialbidrag.

Nej, en sådan person arbetade enbart av tvång som slav alternativt satt av den tid denne måste sitta av för sin försäkringsutbetalning.

Det är ingen referens utan en skam att visa upp för en arbetsgivare!


Inga kommentarer: