Google

Translate blog

söndag 3 februari 2013

Arbetslösa är helt ok i kapitalismen för att arbetslinjen ska frodas i Alliansens ideologi.


Låg ersättning vid arbetslöshet är ett mål i alliansens ideologi, för att hålla arbetslösa sysselsatta med att klara dagens utgifter - istället för att ställa krav på staten.
Citat: Oscar Ernerot, ombudsman på LO, ser ökningen som en konsekvens av den försämrade a-kassan.
– Avståndet till arbetsmarknaden blir längre när mycket tid och kraft måste ägnas åt att överleva ekonomiskt i stället för åt att söka jobb, anser han.
Slut citat.


Kallt och koncist är detta Sverige av idag.
Citat: Ett kapitalistiskt samhälle kräver till sin idé en konstant underklass. En grupp människor som hålls tillräckligt fattiga och tillräckligt oroliga och med tillräckligt svaga röster, för att alltid finnas till hands som den nödvändiga resurs som elitsamhället kräver för sin funktion. Sådan är kapitalismens logik. Relativ fattigdom och ekonomisk ofrihet är den skiftnyckel som håller kugghjulen på plats i det kapitalistiska maskineriet.

I seklets början var de statare, daglönearbetare och egendomslösa industriarbetare. Så ersattes de gradvis av invandrare österifrån, sedan söderifrån och därefter från länder på andra kontinenter. Hade de inte funnits hade det varit någon annan grupp. Kapitalismen kräver för sin funktion en underklass och bygger på att klassklyftorna hålls vidöppna och på att vissa hålls beredda att tjäna andra. Det är ett primitivt, improduktivt och omoraliskt system. Slut citat.


Detta var vad svenska folket önskade sina arbetslösa medmänniskor vid valet 2006 och 2010 - och de fick som de ville. Ett segregerat samhälle där arbetslöshet och misär ökar - år för år!

För var generation förändras värdet på medmänniskan. När vi genom historien haft ett krig nära inpå ett land, blir vid freden omtanken om medmänniskan viktig och alla ses som lika mycket värda och politiken blir utjämnande av klassklyftor.

Inga kommentarer: