Google

Translate blog

tisdag 12 februari 2013

Fas 3, allt görs av alliansen för att bevara denna ekonomiskt segregerande åtgärd.Ytterligare en kosmetik förändring görs nu av fas 3 för att alliansen ska försöka komma undan ett borttagande av denna ekonomiskt segregerande åtgärd.

Citat: Arbetsförmedlingen nya möjligheter för att hjälpa de arbetslösa som finns i Fas tre eller sysselsättningsfasen med bland annat rehabilitering och starta-eget-bidrag får kritik från LO. De är otillräckliga tycker Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.
 - - -  – Man måste ju också fundera på om man går omkring med ett självförtroende som sakta och säkert blir mindre. Man har en lön på 5 000 kronor i månaden, det kan väl vara en anledning till att människor känner sig deprimerade och mår dåligt. Att sedan erbjuda dessa rehabiliteringen, det känns ju som man försöker måla över ett stort problem, fortsätter han. Slut citat.

Just det grundproblemet, den ekonomiska segregationen, görs inget åt och då kan ovanstående kosmetiska ändringar kvitta!

Så länge den ekonomiska misären ska råda bland fas 3are, är alla andra åtgärder inom fasen meningslösa och omogna.

Citat: Allt fler lång­tids­ar­bets­lösa ham­nar i sys­sel­sätt­nings­fa­sen. Detta trots att en majo­ri­tet i riks­da­gen som­ma­ren 2011 upp­ma­nade rege­ringen att stoppa anvisningen av nya del­ta­gare till åtgär­den. Sve­ri­ges Tele­vi­sion redo­vi­sar statistik: Men nu visar SVT:s siff­ror att verk­lig­he­ten blev tvärtom. Allt fler hamnar i Fas 3. 34,540 per­so­ner i decem­ber, vil­ket är näs­tan 5,000 fler än för ett år sedan. Slut citat.

Även om fas 3 enligt ovan skulle tas bort, enligt metoden inga fler anvisningar, skulle de som är inne i skiten få stanna kvar som gratisarbetande den tid de fått sig tilldelad.

Även om fas 3 tas bort efter valet 2018 (2014 kommer det inte att ske, alliansen kommer att vinna detta och kämpa med alla medel för att behålla fas 3 - eller som det heter nu, sysselsättningsfasen) kommer de som anvisats dit 2018 att finnas kvar kanske 2 år och fas 3 att finnas kvar till 2020.

Alliansen kommer aldrig att stoppa fas 3 - denna fas är deras skötebarn och den yttersta förnedringen av arbetssökande och ses som den bästa åtgärd någonsin, den förödmjukar arbetssökande med att de ska arbeta gratis till en mycket låg lön - eller som alliansen kallar det - bidragsstorlek, samtidigt som smarta arbetsgivare tjänar pengar på dessa utslagna!

Citat: "Jag råkade höra ett samtal när jag var på en restaurang. En affärsägare sa att hon hade så mycket att göra, så hon skulle "beställa" en FAS 3 av Arbetsförmedlingen, hon skulle ju till och med få betalt för det. När den andra personen frågade om vad hon skulle göra när personens tid i FAS 3 var slut, så sa butiksinnehavaren att det bara var att beställa en ny från Arbetsförmedlingen igen… inte konstigt att folk går arbetslösa. Varför anställa någon när man till och med får betalt för att ta emot arbetskraft? Jag har hört liknande historier förr, tyvärr. Varför inte satsa på RIKTIGA åtgärder som ger arbetslösa RIKTIGA jobb?" Slut citat.

Kommer ovanstående kosmetik att åter få oppositionen att tiga om fas 3 och sopa riksdagsbeslutet från 2011 om avveckling av fas 3 under mattan..?

Inga kommentarer: