Google

Translate blog

lördag 9 februari 2013

Försäkringskassans syn på arbetsduglig ska gälla inte arbetsförmedlingens.Två bedömningar av samma fall ska inte längre få ske. Fall där en person som försäkringskassan anser arbetsduglig men av arbetsförmedlingen anses arbetsoduglig ska inte ske längre.

Nu ska försäkringskassans bedömning gälla och ingen annans.
Den sjuke ska dock först få bedöma sin egen förmåga. Läkare ska sedan bedöma den sjukes uppskattning - men slutordet har sedan försäkringskassan - och deras beslut ska sedan arbetsförmedlingen inte kunna ändra (som de kan idag).

Har försäkringskassan sagt sitt ska detta gälla och i ”arbetslinjens” namn har då ytterligare en arbetssökande skapats. Den s.k. arbetslinjen innebär att så många som möjligt ska bli arbetssökande av de som tidigare inte varit detta, att dessa sedan inte får ett arbete är betydelselöst, det är arbetssökandet som är viktigt i alliansens s.k. arbetslinje.

Citat: Metoden kommer försäkringskassan tillsammans med landstingen att börja införa nu under våren, samt resten av året och under 2014.
 - - - Men Monica Hellgren har svårt att tror att metoden kommer fungera.
– Jag tror ju fortfarande att försäkringskassan kommer att vara på än. För de har ju sina riktlinjer att gå efter och har man varit sjukskriven ett visst tag då börjar de ju att dra sig i örerna, säger hon. Slut citat.

Detta är kontentan i alliansens värld.

En linje som hela tiden skärps tills den en dag kollapsar i betydelseslöhet.

Inga kommentarer: