Google

Translate blog

måndag 4 februari 2013

Riksdagsbeslutet mot fas 3 resulterade enbart i ett namnbyte - till sysselsättningsfasenOch så ansåg alliansen genom detta som att man följt riksdagsbeslutet, att inte anvisa fler människor till fas 3 - nu anvisas istället till sysselsättningsfasen - och denna finns inga beslut på ska läggas ner. Detta fast det enbart var ett namnbyte!

Leken med människors liv genom förödmjukande behandling är vad sysselsättningsfasen (fas 3) är - och detta kallar alliansen för arbetslinjen!

En s.k. arbetslinje där människor ska arbeta, om de inte fått hjälp till arbete av arbetsförmedlingen, men utan lön.

Istället ska de veta, att den som ger dem detta arbete inte får kalla detta arbete fastän det är detta, utan sysselsättning - och för detta får arbetsgivaren, eller sysselsättningsanordnaren, 5000 kr skattefritt per månad. Men då får denna arbetsgivare inte kalla sig arbetsgivare, utan anordnare…

En lek med ord för att dölja för allmänheten hur människor behandlas och uppfostras till stillatigande och ödmjukhet av staten, genom arbetsförmedlingens hot om indragen ersättning för de som ev. har rätt till detta, alternativt indraget socialbidrag.

Kanske oppositionen skulle försöka få majoritet för ett stopp i riksdagen för sysselsättningsfasen? Men det skulle väl bara resultera i ännu ett namnbyte.

Att opponera sig mot alliansens politik innebär med andra ord, att en åtgärd ändrar namn och så anser man sig ha följt rikdagens beslut, genom detta namnbyte.

Hur kan man kalla detta för demokrati?! Är det inte istället diktatur?Inga kommentarer: