Google

Translate blog

lördag 2 februari 2013

Sverige har ännu få riktigt lågt betalda jobb, men andelen ökar med fas 3.


Läser att Sverige har extremt få lågbetalda arbeten. Uttalandet kommer från en artikel där det sägs följande:

Citat: Sverige det land som har lägst andel av de anställda i låglönearbeten. Här har 2,5 procent av de arbetande låglönejobb, vilket betyder en timlön på 9,9 euro eller närmare 85 kronor
- - - Däremot finns det skäl att anta att Sverige, från den extremt låga graden, skulle kunna öka andelen låglönejobb påtagligt. Slut citat.

Det anses, i artikeln citatet kommer ifrån, att Sverige bör kunna öka andelen lågbetalda arbeten.

Men detta är redan gjort! Dagligen ökar mängden dåligt betalda arbeten. Skribenten glömmer medvetet, eller nämner inte de som nu är i fas 3.

Här är lönen knappast 85 kr i timmen - utan än lägre!

Nog blir det fler låglönejobb efterhand.

Fas 3, det största företaget i Sverige, med snart 40 000 satta i ”sysselsättning” som det kallas, men som i de flesta fall innebär regelbundna arbeten - men med en mycket låg lön - eller som det kallas - ersättning, av staten. 

Här gäller inga jobbskatteavdrag för dessa arbeten, utan samma skattesats för arbetstagare i dag som 2006!


Inga kommentarer: