Google

Translate blog

onsdag 31 juli 2013

Alliansens nedskärningar i skolan av 12 600 lärare för att istället införa jobbskatteavdrag när de kanske tillfälligtvis inte vågar tar mer från arbetssökande och sjuka för detta ändamål ett valår. Ansvaret är Jan Björklunds men han skyller på socialdemokraterna sedan tidigare på skolans problem.Det räckte inte helt att enbart ta pengar från arbetslösa och sjuka för att ge mer till den som har en arbetsgivare i form av skattelättnader.

Varför jobbskatteavdrag finns är en gåta, Sverige fungerade lika bra och hade mindre arbetssökande i många årtionden utan orättvisa fördelningar i form av skattelättnader för den som har arbete. Förr fanns även skattelättnader, men då för den som hade låg lön eller det som nu så föraktligt kallas bidrag eller hade många barn att försörja.
Men numera fördelas resurser efter egoism och ren ondska!
Jan Björklund är den skyldige när det gäller skolpolitiken.

Citat: Nedskärningar på skolan blir dyra i andra änden, när barn lämnar skolan utan att kunna läsa eller räkna, med bruten framtidstro. Detta vet vi. Ändå har alliansen valt att finansiera sina skattesänkningar genom nedskärningar i skolan. Sedan Jan Björklund tillträdde har 12 600 pedagogiska tjänster skurits bort från svensk skola. En tredjedel av dessa, 4 200 heltidstjänster, skars bort under det senaste året. Över tusen försvann från grundskolan bara förra året – trots att antalet elever i grundskolan nu ökar. Slut citat.

Jan Björklund talar därmed med kluven tunga. Se följande länk.

Inte ett ord om fler lärare i skolan utan istället tror han att lönerna är lösningen, högre lön ska vara lösningen på den minskade lärarkåren. Arbeta mer, få en högre lön och läraryrket får högre status. Men även lärare är människor, om nu människovärde finns med i alliansens agenda.  Det är tveksamt efter all besparning av lärare och personal i svåra arbetsmiljöer, där lärare inget har att sätta emot jobbiga elever eller föräldrar enligt dagens lagstiftning.

Människovärdet ses som beroende av den så kallade arbetslinjen.

Hög lön eller jobbskatteavdrag ska råda.  De svaga inom alla områden, arbetssökande, sjuka eller lärare som går i väggen ska inte räknas.

De som går i väggen ska hindras från sjukskrivning, psykiska åkommor - läste vi för ett tag sedan - ska bäst behandlas genom att den utsatte fortsätter att arbeta. Moroten för detta är att sjukpenning förvägras! 

De arbetslösa och utförsäkrade ska inte räknas utan gömmas undan i statistiken och den politiska agendan.

Så får jag visa på Björklunds trams som visar att han skyller alla mindre populära åtgärder i skolan på socialdemokraterna. Se här 

Denna fega beskyllning gör Sveriges utbildningsminister för att slippa stå till svars för sin politik av segregationsskapande åtgärder med syfte att skapa ett samhälle av konservativt slag.


Inga kommentarer: