Google

Translate blog

söndag 28 juli 2013

Arbetsförmedlingen har dåligt förtroende, men anledningen är alliansens ordergivning till den.En krasst uttryckt ordergivning, där kontrollering av arbetssökandes rätt till ersättning vid sin arbetslöshet prioriteras  före all form av hjälp för ett nytt arbete. Där arbetsförmedlandet tagits över av kufiska former av jobbcoachingfirmor.

Skulle då förtroendet öka för förmedlingen - som av arbetssökande och allmänhet ses som arbetsförmedling - men där vi genom tidigare undersökningar sett att ett genomsnitt av jobbförmedling där en arbetssökande fått hjälp till ett arbete, är ca en styck per arbetsförmedlare?!

Arbetsförmedlingen borde byta namn till arbetssökarkontrollmyndigheten!

Det behövs självklart fler arbetsförmedlare och inga jobbcoachingfirmor. Allt ska ske inom en organisation för att en arbetssökande ska veta vart denne ska få hjälp och hjälp ska denne ha inte en massa kontroller av om denne är en lydig arbetssökande utefter de löjliga och förödmjukande åtgärder alliansen  ger order om att arbetsförmedlare ska göra mot arbetssökande för att göra livet ännu svårare för dessa. Fler och fler kontroller för att försöka minska den usla a-kassa de redan får.

Hur ser då framtiden ut: Ja, se själva, det är otroligt.

Citat: Trots hög arbetslöshet överväger nu Arbetsförmedlingen, AF, att minska antalet anställda med cirka 1.000 tjänster. Det är bantade anslag från regeringen som tvingar fram besparingen. Slut citat.

Inga kommentarer behövs. Det är rena cirkusen på arbetspolitiken i detta land.
Rösta bort alliansen i nästa val annars kollapsar arbetsmarknaden i Sverige. Bort med den inkompetenta regering som idag styr!


Inga kommentarer: