Google

Translate blog

onsdag 17 juli 2013

Att inte själv kunna äta innebär inte att försäkringskassan godkänner assistans. Kaos i Göran Hägglunds Sverige. Göran Hägglund ser dock Sverige som landet med bästa sjukvården, fastän Läkarna protesterar mot hur de tvingas arbeta.
Citat: Läkare över hela landet protesterar mot ett sjukvårdssystem som de anser vara felkonstruerat - - - Sverige är det land i Europa där läkarna tillbringar minst tid på sina patienter. Detta delvis på grund av ett sjukvårdssystem uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. - - - ersättning styr de diagnoser patienter får, och fokus ligger på att beta av så många vårdbesök som möjligt. Slut citat.

Läkarna har tillsammans börjat protestera mot hur sjukvården idag fungerar. 

Patienternas bästa är inte målet enligt alliansens sjukvårdspolitik utan istället är målet med sjukvård att ge de med minst vårdbehov vård före de med större vårdbehov och att läkarna snabbt ska ta emot så många patienter som möjligt på kortast möjliga tid.
Detta i mantrat ”arbetslinjens” namn så att människor snabbats möjligt kommer ut i arbete igen utan onödig tidspillan som sjupenning eller återbesök.

Där läkare ses misslyckas och sjukskriver samma patient en längre tid kommer utförsäkringen in.

Ja, det var lite av vad som sker inom området men läkarna som inte önskar politisera sitt upprop tar just nu bara fram en del av systemfelet, vilket egentligen inte är systemfel utan uträknad politik som fungerar enligt planerna och Göran Hägglund.

Citat: Göran Hägglund (KD) håller inte med om kritiken från uppropet.

– Man ska alltid ta signaler på allvar, men det är klart att det upprop som man har gjort, det är en upprepning av en eländesbild som inte stämmer överens med vad svensk hälso- och sjukvård faktiskt presterar, säger Göran Hägglund. Slut citat.

Hägglund vill visa att han vet bäst fast han knappast arbetat inom vården eller har läkarutbildning.

Utöver det är det i detta sammanhang lämpligt att ta upp ytterligare ett exempel på samhällets omvandling idag. Man kan se nedanstående som ett fel gjort av någon handläggare på försäkringskassan. Ett felbeslut.

Men tyvärr, det är alliansens lagstiftning inom socialförsäkringsområdet av idag som ger sådana konsekvenser. Domar bekräftar riktigheten i beslut liknande detta.

Och som vi såg ovan, Göran Hägglund som ska styra ett kristet parti (dock bara till namnet som vi sett länge nu) ser inga fel i sjukvårdspolitiken av idag. Naturligtvis gör han inte det, han är en av de som godtagit den utifrån moderaternas propåer, för att ge honom en uppgift i alliansens regering.

Jag vill bara med detta visa upp hur det ser ut idag, om någon nu hade trott annorlunda. Sedan är det fritt fram att stötta denna politik valet 2014 eller inte.

Din människosyn avgör hur du önskar bli behandlad eller vill se andra behandlas vid vårdbehov.

Är Göran Hägglunds syn rätt - rösta på alliansen - om inte ska du inte göra det.
Allt handlar om egoism att inte bry sig om andra - som många gör i ”arbetslinjens” jobbskatteavdrags Sverige idag och om hur man själv vill bli behandlad.

Citat: Avsaknad av ben och armar är inte ett tillräckligt starkt skäl för att få hjälp i det nya tuffa Sverige.--- Förklaringen är en förändring av reglerna för vad som räknas som ett grundläggande behov som berättigar till assistans.
– Tillreda mat och diska är inte längre ett grundläggande behov. --- Enligt Försäkringskassan beror Mikael Anderssons förlorade assistans på en ny rättspraxis.
 – Det är ingen lag som har ändrats utan det har kommit en rad domar som visar hur lagen ska tolkas. Slut citat.


Inga kommentarer: