Google

Translate blog

lördag 13 juli 2013

Att minska klyftorna mellan rika och fattiga, arbetslösa och arbetande är inget mål i svensk politik. Säg upp Prenumerationen på SVD om du är arbetslösDen som önskar detta är vänstersinnad och det är inget vi önskar i Sverige av idag, påstår ledarskribenten i Svenska dagbladet skadeglatt och hånfullt med udden riktad mot de arbetssökande och sjuka.

Så bör följande uttalande tolkas.


Citat: Att en borgerlig regering utmanar S i en minsta inkomstklyft-tävling är detsamma som att rätta sig efter vänsterns agenda. Klyftor, eller inkomstskillnader, ska inte tillåtas bli för stora, men i ett fritt samhälle är de naturliga och nödvändiga för människors motivation och rörlighet och därmed för tillväxten. Slut citat.

Härmed har Svenska dagbladets ledare förklarat sin syn på hur arbetslösa och sjuka ska behandlas. Hårt och skoningslöst,  ekonomiskt. All sänkning av a-kassan, 
utförsäkringen och den inbyggda sänkningen år för år av arbetslöshetsersättningen ses som riktig av tidningen.

Med det visar tidningen tydligt att de arbetslösa eller sjuka är av ringa intresse för denna och som sådan bör de som är detta omedelbart säga upp sin eventuella prenumeration på densamma.

För sparsamhet är av nöden för dessa grupper och att då prenumerera på en tidning som öppet ser ner på vissa prenumeranter är knappast något man bör uppmuntra!


Inga kommentarer: