Google

Translate blog

lördag 13 juli 2013

”Oppositionen hävdar att klyftorna i samhället ökar. Men det stämmer inte. Den största delen av den ökade relativa fattigdomen skedde fram till 2006/2007.”

Denna lögn tänker Folkpartiet och troligen alliansen försöka få svenska folket att tror på i valkampanjen 2014.

Sedan 2006 har a-kassan sänkts från 80 % av inkomsten till 65 % av inkomsten upp till en brytpunkt som legat still sedan 2002 för de som mest behöver den. De långtidsarbetslösa.
  
Varje år sedan 2006 har inflation och avgiftshöjningar gjort att socialbidrag och pensioner ökat med ett basbelopp varje år som ska motsvara att dessa som alliansen hånfullt kallar bidrag ligger på samma köpkraftsnivå som året innan. Det är ingen höjning, bara en höjning så inte reella värdet minskar.

Men inte så för den som går på a-kassa, här gäller inga basbeloppshöjningar utan en sänkning av köpkraften och den ekonomiska segregationen minskas år för år genom att a-kassan och sjukförsäkringen inte omfattas av basbeloppshöjningar.

Utöver det får den som har ett avlönat arbete avtalsenliga lönehöjningar årligen. Plus att de sedan 2006 hittills fått fyra jobbskatteavdrag.Likväl påstår Erik Ullenhag integrationsminister och andre ordförande i Folkpartiet plus Carl B Hamilton ekonomiskt politiks talesman i Folkpartiet ovanstående som står i rubriken plus följande lögn.Citat: Vissa vill i debatten skylla allt ont i samhället på ökade klyftor. Vi uppmanar alla att i stället begrunda vad som faktiskt har hänt under alliansregeringen. Vi har haft en djup finanskris utan att klyftorna ökat nämnvärt och många med låga inkomster har fått det bättre. Slut citat.


Hallå ni lögnare! Den som inte förstår att den arbetssökandes inkomst att leva av är arbetslöshetsersättning, den sjukes sjukpenning är en verklighetsförfalskare. Att jämföra inkomster enbart mellan de som har ett avlönat arbete blir verklighetsförfalskning!

Inkomstskillnaderna har ökat katastrofalt om man ser till de långtidsarbetslösa kontra de med en arbetsgivare. Den med en anställning ska även jämföras inkomstmässigt med den som inget arbete har. Annars blir det en värdering av människovärdet ett ”vi och dom”.


Betackar mig för de som gör skillnad på människors värde och varifrån en människa får sitt levebröd. Skäms ni två som skrev denna missvisande och vinklade text varifrån citatet ovan är taget!

Inga kommentarer: