Google

Translate blog

lördag 20 juli 2013

Utförsäkrades villkor ointressanta för politikerna idag. Det visar att samhällsklimatet hårdnar och hur det slutar kan bli skrämmande.Borgs intresse är ett nytt jobbskatteavdrag. Oförståeligt tänkande i sammanhanget.

Citat: De som tidigare ”var dömda till livslångt utanförskap pga sjukpension (sjukersättning)” är i en värre sits nu än före 2008 då den nya sjukförsäkringen började gälla. --- det vi saknar i debatten är kopplingen mellan sänkta tal av de som ingår i sjukförsäkringen och höjda arbetslöshetssiffror. En stor del av de som nu är arbetslösa har tidigare varit långtidssjukskrivna. De striktare sjukförsäkringsreglerna har utförsäkrat 68 000 människor, och fler kommer det att bli. - -- De sjuka är fortfarande sjuka men tvingas nu söka arbete tillsammans med fullt friska. Vilka tror ni får jobben då det finns hundratusentals friska som står på kö till arbete? Slut citat.

Ja, vilka som får jobben är en viss procent av de friska arbetssökande som inte varit arbetslösa en längre tid.

Hur vill då regeringen lösa detta? Jo, Borg har bara en lösning, snabbast möjligt ett femte jobbskatteavdrag! Hur detta ska få arbetsgivare att anställa fler är skrivit i stjärnorna, men det kanske inte heller är meningen.

Meningen med jobbskatteavdragen är svår att förstå men har inget samband med att det ska ge fler arbetsuppgifter i samhället.

Idén att det ska göra att arbetssökande söker fler arbeten på fler arbetsplatser kanske till viss del stämmer då det gäller nya arbetssökande. Men inte får detta fler i sysselsättning om man inte räknar arbetssökande som detta.

När väl detta inte ger resultat blir de än fler apatiska ickesökande arbetslösa placerade i fas 3.

Nu ska visserligen alla arbetssökande från september 2013 varje månad visa vilka arbeten de sökt, annars blir det repressalier om denna summa är för låg.
Men det blir bara rutinsökningar av ett visst antal jobb på möjliga eller omöjliga arbetsplatser och ett irritationsmoment på arbetsplatserna där spontana ansökningar flyter in eller arbetssökande utan meriter för ett ledigt arbete söker och får arbetsgivare att se rött över arbetsförmedlingars ordergivning att tvinga arbetssökande att söka arbeten de inte har meriter för.

Inte konstigt att många arbetsgivare idag lägger ut sina lediga arbeten till uthyrningsföretag och låter dem sortera jobbansökningar. Självklart blir det lönande att slippa de flesta arbetssökandes irriterande ansökningar i tid och otid.

Att en del arbetssökande likväl gör personliga besök på arbetsplatser där man inte har någon annons ute på lediga arbeten får följande konsekvens.

De ringer på, blir insläppta, någon tar emot deras CV tackar och sedan får den arbetssökande gå.  CV:t hamnar i dokumentförstöraren och besöket har tagit några minuter.

Jag vet att det är så det går till på de flesta platser Det finns ingen tid för arbetssökande idag som kommer spontant och oinbjudna.


Inga kommentarer: