Google

Translate blog

måndag 22 juli 2013

Varför kallas arbetssökande arbetslösa? Arbetssökande är inte lika negativt laddat begrepp som begreppet arbetslös.Finns det en mening i att beskriva folk som söker arbete så negativt som möjligt i vår tid?

Bidrag har blivit ett skällsord om det gäller i samband med arbetssökande eller sjukskrivna medan det ses som positivt om det ses i samband med arbetsgivare exempelvis. Men då kallas det inte bidrag utan anställningsstöd, nystartsjobbstöd och när det gäller fas 3 handledningsstöd.

Här är alla stöd arbetsförmedlingen ger till arbetsgivare - eller vad det egentligen är - bidrag. Men då ses det inte som negativt när det riktas till arbetsgivare. De som riktas till arbetssökande ses däremot som negativa av alliansen och används som skällsord i debatten där de ses som motsats till ”arbetslinjen” vad nu denna ska tolkas som annat än som en segregationslinje där arbetssökande ska segregeras ekonomiskt i förhållande till de med arbete.

Arbetsförmedlingen ger bidrag men då kallas det stöd även det ett begrepp vilket är mindre laddat än begreppet bidrag till arbetsgivare och coachingfirmor, koll av desamma har vi fått veta är minimal vart pengarna går eller används till. Utöver det ska arbetsförmedlingen vara ett kontrollorgan av arbetssökande så de söker arbete utan hjälp och mening. Denna kontroll fungerar dock då den ses som allvarligare. Allvarlig i så motto att ingen arbetssökande ska få a-kassa etc om den inte följer reglerna medan detta ses mellan fingrarna när det gäller företag.

Hur blev det så?  Varför röstade arbetare (anställda) i alla läger fram en alliansregim som förtrycker dem om de blir sjuka eller arbetslösa?!

Kan skattesänkningar (jobbskatteavdrag) ha så magisk inverkan på människor att de gör allt för att få dessa fördelar även om det innebär sämre skola, vård och socialförsäkringar.


Hittills är svaret ja, nu får vi se hur det går valet 2014. Även då går alliansens till val med ett nytt lockande skattesänkningslöfte, ett femte jobbskatteavdrag! Även detta måste betalas från offentliga medel och påverka de offentliga utgifterna, pengar är begränsade resurser, det någon får,  måste någon annan betala för. Vem eller vilka är beroende av människosyn och människovärde.

Inga kommentarer: