Google

Translate blog

fredag 30 augusti 2013

Alliansen är en ansvarslös regim. Folkets välfärd vid kris ointressant. Staten säljer även personuppgifter med glatt hjärta. ”Arbetslinjens” trams stoppas 2014 hoppas jag.Enfrågeregeringen alliansens skötebarn ”arbetslinjen” vilken bör utläsas arbetssökarlinjen, har lyckats med sitt mål, genom att fler är arbetssökande idag än när de kom till makten.

Den ekonomiska misären och segregationen av arbetssökande genom jobbskatteavdrag och kontinuerligt sänkt a-kassa, plus utförsäkringen av sjuka från sjukförsäkringen är även den lyckad.

I övrigt är det kaos. I form av utförsäljning av statliga bolag för småsummor i förhållande till det verkliga värdet. Möjligheterna för kufiska företag att tjäna pengar på vård, skola och arbetssökande och stopp av arbetsförmedlingens förmedling av arbete för att istället kontrollera arbetssökandes arbetssökeri.

Här några exempel på alliansens ”arbetslinjevärlds” inkompetens när det gäller uppdraget varje regim har, att trygga folkets situation vid kriser, personliga som landskriser.

Och inte som vi vet nu och jag beskrev ovan plus att sälja medborgarnas personuppgifter till företag - enbart av politiska ståndpunkter som en fri företagsamhets stöd från en regim!

Här stöds det genom följande hjälp.
Citat: Anna Hörnlund, jurist på Datainspektionen konstaterar att det är en grundsten i vår demokrati att myndigheter lämnar vidare uppgifter enligt offentlighetsprincipen.
– Att det sker en systematisk registerförsäljning till exempelvis reklambolag är något helt annat, säger Hörnlund.
Hon ser ett dilemma i att myndigheterna använder sin makt över människor i rent kommersiella syften utan att de drabbade vet om det. Slut citat.

I det fria företagandets namn går alliansen hela tiden över vett och moral för att i ”arbetslinjens” mantraropande låta företag hitta fler kunder.

Vi kan bara hoppas att de inte är tillåtet att personuppgifter säljs till främmande makt eller ickesvenska företag i något syfte. Men i ”arbetslinjens” mantra finns fri tolkning av vad denna innebär, för min del tolkar jag den som en arbetssökarlinje.

Men man kan undra varför alliansen inte tänker framåt. Vi lever i en osäker värld - likt vi alltid gjort. Försvaret rustar de dock likväl ner. Men ännu allvarligare är följande slarv av en inkompetent  arbetslinjeregim.

Här visas hur lite regimen bryr sig om folket vid en landskris idag.

Citat: Tyvärr finns ingen statlig myndighet med utpekat samlat ansvar för vår livsmedelsförsörjning vid en försörjningskris. Den enskilde måste alltså klara sig själv om landet isoleras, skriver Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet. Slut citat.

Kan man annat än svära över en regering av den usla kompetens som alliansen är. Inget har betydelse i deras agenda mer än segregation ekonomiskt mellan de med och de utan en arbetsgivare. Allt annat sopar de under mattan och bryr sig inte om, utan låter privata aktörer konkurrera om, vård, skola o omsorg!

Försvaret och vad som händer vid en konflikt är de lika ointresserade av som svenska regeringen var under 1930-talet! Först efter andra världskrigets slut hade Sverige  ett starkt försvar, idag är det uselt igen, då dagens regim ser likadant på samhället som Sveriges dåvarande gjorde. att första världskriget var sista kriget. Nu att Sovjet är borta och därmed  risk för krig.

Det var dårar som regerade Sverige under 1930-talet när det gäller försvarspolitiken och det är dårar av samma slag idag!


Inga kommentarer: