Google

Translate blog

lördag 31 augusti 2013

Alliansen avreglerade apoteksmonopolet för att det skulle bli en vinstdrivande maskin för privata företag i ”arbetslinjens” namn.Citat: När världens bästa apoteks­system, som många kallade det svenska monopolet, omreglerades av den borgerliga alliansregeringen fanns tydliga mål. Genom de privata aktörernas inträde på den nya marknaden skulle något som var mycket bra bli bättre. Verkligheten blev en annan. Slut citat.

Visst blev det, som alliansens mål var, bättre. Bättre lönsamhetsmöjligheter för de bolag vilka tog över merparten av det statliga apoteket.

Sämre för konsumenterna och de sjuka men det var mindre viktigt för reformen. Målet nåddes, fler arbeten i nya företag som tog över.

Sjuka kan inte längre få sin medicin när de kommer till apoteken då lager av allt som inte går åt som smör i solsken inte längre köps in förrän en kund är i akut behov av detsamma.

Samarbete mellan apotekskedjorna finns inte heller, därför vet inte kunden om medicinen finns på det konkurrerande apoteket runt hörnet.
Tidigare var det nämligen så, vilket snart ingen yngre kan förstå, att om inte apoteket hade en medicin kunde det apoteket de var inne hos snabbt ta reda på om nästgårds apoteket hade den inne. Det fanns nämligen bara ett apotek och detta samarbetade mellan orterna.

Idag är det inte så, varje kedja är ett eget företag och priserna har blivit därefter. Tidigare skulle apoteket (det fanns bara en kedja, det statliga Apoteket AB) gå runt, inte tjäna pengar, inte gå med förlust. Därför var priserna rimliga för kunden.
Idag är det tvärtom.

Citat: Bakom dessa och flera andra problem i apotekssektorn ligger kravet på vinstmarginaler hos de privata ägarna. Slut citat.

Med andra ord, samma vinstintressen som hos de privat drivna skolorna, de privata aktörerna på vårdsidan och de privata tågbolagen mm.

Allt skapat av alliansens otroliga ”arbetslinje” där pengar ska vara drivfjädern i alla sammanhang och bestraffning drivfjädern för att fostra arbetslösa och sjuka till jobbsökeri! Där naturligtvis kontroll och indragning av pengar (a-kasse ersättning) ses som metod i uppfostringssyfte och utförsäkring som en metod och  bättre läkarintyg som morot att bli frisk.

I den artikel varifrån ovanstående citat tagits, finns förslag på förbättringar för kunden. Men dessa är ointressanta i sammanhanget då det inte kommer att förändras något med alliansens ”arbetslinje” där privata aktörer ska arbeta i vinstdrivande syfte och då kan inga förändringar ske, om nu inte dessa aktörer gör dem om de ser ekonomiska incitament med dessa för ytterliga vinstindrivning.

Alliansen har gjort det målet var i deras politik, att få vinstintressena att komma i första hand i apoteksvärlden.

Mantrat ”arbetslinjen” ljuder med klang över nejden, som ett hallelujarop gör i kyrkan.
”Pris vare arbetslinjen” skallar alliansens politiker - i alla möjliga och omöjliga sammanhang - utan att förklara hur detta rop passar in i just det sammanhang det ropas ut i…

  

Inga kommentarer: