Google

Translate blog

måndag 26 augusti 2013

Alliansens fiasko inom arbetsmarknadspolitiken skapar panikåtgärder. Det skapar ett kontrollsamhälle där arbetssökande ses som syndabockar för regeringens misslyckande.De anställer säkert inte långtidsarbetslösa för detta kontrollhysteriska beslut från en regim där man har misslyckats totalt med arbetsmarknadspolitiken. ”Arbetslinjen” är en arbetssökarlinje, fler har blivit arbetssökande sedan denna flumlinje kom.

Nu agerar alliansen i panik för att minska arbetslösheten och dess enda vapen nu är att tvinga arbetssökande att söka än fler arbeten.

En åtgärd som inte ökar arbetstillfällena, mer än för arbetsförmedlingen och a-kassorna. Kontrollåtgärden ska visst ge ca 150 nya arbeten.

Funderar på hur många arbeten kontrollsamhället Sovjet skapade, där var angiveri och kontroll av medborgarna ändå större. Där innefattades alla medborgare här är det arbetssökande och sjuka.

Sedan kan man undra vilka personer som vill ha arbeten av detta slag, där själva arbetet är kontroll av medmänniskan.

Att kontrollera de utslagna av ren och skär misstro mot medmänniskan!

Citat: Regeringen bestämde i våras att arbetslöshetsförsäkringen ska förändras. Arbetslösa ska varje månad skriva aktivitetsrapporter om hur de försökt få jobb, och skicka in till Arbetsförmedlingen.

Regeringen har skjutit till en engångssumma på 46 miljoner kronor, som bland annat ska finansiera en ombyggnad av kassornas datasystem.

– Det är en stor förändring och tanken är att mer ansvar ska läggas på den enskilde, man ska kunna visa att man söker jobb aktivt, säger Katarina Mattsson som är biträdande kanslichef på a-kassornas samorganisation. Slut citat.

Kan en åtgärd som denna få fler arbetsgivare att behöva mer arbetskraft?
Svar: Nej.

Får fler arbete? Svar: Nej.

Varför görs då denna åtgärd? Av ren panik för att hoppas visa att den misslyckade arbetsmarknadspolitiken är aktiv!

Citat: Arbetslösheten förblir hög även nästa år. Unga och lågutbildade är de största förlorarna enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD som spår ökade klyftor på arbetsmarknaden. Slut citat.

Vad har då arbetsmarknadspolitiken lyckats med? Något bör ju ha hänt under snart 8 års vanstyre av alliansen inom området!

Svar: klyftorna i samhället har ökat genom jobbskatteavdrag och stiltje i a-kasseersättning. Utförsäkring av sjuka och ett skattesystem som inte längre betalas efter bärkraft utan efter om du har arbete eller inte.

Den utan arbete som har en dålig a-kassa ska betala mer per intjänad hundralapp i ersättning än den som tjänar sin genom en anställning.

Detta trodde alliansen skulle ge fler arbetstillfällen och därför minska arbetslösheten.


Blev det så? Nej!

Inga kommentarer: