Google

Translate blog

tisdag 27 augusti 2013

Arbetsförmedlingen används i första hand till att kontrollera arbetslösa, inte till att förmedla arbeten. Det ansvaret har lagts över på de arbetssökande. Resultat: rekordarbetslöshet!Citat: Från och med den första september ska den som är arbetslös skicka in en rapport till arbetsförmedlingen varje månad. Rapporten ska innehålla en redogörelse för sökta jobb och andra aktiviteter. - - - Om rapporten uteblir informeras a-kassan automatiskt. Den arbetslöse får först en varning och stängs sedan av från a-kasseersättningen i allt längre perioder.

– Jag tycker att de här reglerna är skit rent ut sagt, säger Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls a-kassa.

– Det här kostar ju en väldig massa pengar. Vi anser att det är bättre att lägga pengarna på att se till att de här människorna får jobb, än att jaga dem med mer kontroll. Slut citat.

Ovanstående säger mer än väl hur alliansen ser ner på människor som är arbetssökande. De ses som att de inte gör sitt bästa för att få en inkomst det går att leva normalt på, utan istället nöjer sig med den urusla ersättning de får som socialbidragstagare eller i a-kassa!

Alliansen vill skjuta över allt ansvar på arbetslösheten till den arbetssökande själv och istället använda arbetsförmedlingen som en stor kontrollapparat av de arbetssökande så att dessa söker arbete.

Kontentan kan ses av nu avgående generaldirektören för arbetsförmedlingen genom hennes uttalande här.

Citat: Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen har så låga förtroendesiffror bland allmänheten?

- Arbetssökande är relativt nöjda med oss, likaså arbetsgivarna. Men det finns en del åsikter bland dem som inte har med oss att göra. En annan aspekt är att människor som kommer till oss förväntar sig att få ett jobb. Men vi har inga arbeten i byrålådan. Slut citat.

Men en arbetslös är oftast det på grund av att denne inte har kontakter att använda för att få ett arbete. Förr skapade arbetsförmedlare dessa kontakter och förmedlade länken mellan den arbetssökande och en arbetsgivare. Inte så nu, idag är arbetsförmedlingen en kontrollorganisation.

Vi ser hur arbetstillfällen försvinner i vårt land och istället återuppstår i andra länder.

Citat: Just nu plockas monteringsbandet på Stigas fabrik i Tranås ner. Efter semestern skickas den till Italien och fabriken i Campigo där det är meningen att gräsklipparna ska monteras i framtiden.---Det som händer i Tranås är inte unikt. Ändå har svensk fackföreningsrörelse behållit sin positiva inställning till strukturomvandling. Men inte villkorslöst. Om de anställda ska acceptera att jobb försvinner måste det finnas ett fungerande trygghetssystem och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Dagens arbetslöshetsförsäkring, där en minoritet av de arbetslösa får ersättning och ännu färre har ett rimligt inkomstskydd, skapar inte den tryggheten.

Många upplever dessutom att Arbetsförmedlingen – på regeringens uppdrag – ägnar mycket energi åt att kontrollera, men att arbetslösa knappast får hjälp att hitta ett nytt jobb. Resultatet blir att motståndet mot förändringar hårdnar. Slut citat.

Kommer arbetarna här att få hjälp till nytt arbete eller kommer arbetsförmedlingen i första hand att kontrollera att de har rätt till ersättning? 

Säkert blir det så och arbetssökandet läggs över helt på arbetssökandens eget ansvar och detta ansvar litas det inte på utan varje månad ska en egen beskrivning av jobbsökeriet sändas in till arbetsförmedlingen och vidare till personens a-kassa.

Hur det kan ge fler arbetsgivare behov av mer arbetskraft och därmed minska arbetslösheten är en omöjlig gåta!

Det finns inget svar. Alliansens löjliga ”arbetslinje” vilken jag kallar arbetssökarlinje visar åter sitt fula tryne en linje utan innehåll annat än i segregationssyfte.

Inga kommentarer: