Google

Translate blog

fredag 23 augusti 2013

Asyl hur länge, avslag, vad innebär det?Citat: Införandet av migrationsdomstolarna år 2006 skulle göra asylprocessen mer rättssäker och trovärdig för den asylsökande och därmed skulle man också komma åt problemet med att många asylsökande stannar kvar i Sverige efter ett negativt besked. Men det blev tvärtom, efter införandet av domstolarna har färre asylsökande som fått avslag på sin ansökan självmant återvänt till sina hemländer. Slut citat.

Varför man trodde att fler skulle återvända vid negativt besked är en gåta.

Funderar lite själv om jag skulle  flytt från mitt hemland. Att fly är sista utvägen för de som av politiska skäl förföljs i en ickedemokratisk regims diktatur. Vi har genom historien sett hur judar förföljts i Tyskland och människor som kritiserat regimen i Sovjet förföljts m.m.

Självklart försöker då människor fly sina hemländer när alternativet är döden! Men alla som förföljts för sina åsikters skull eller andra anledningar vill tillbaks till det land de fötts i och har sina rötter i så snart situationen förändrats i landet.

Jag tror att man skulle ge tillfälligt uppehållstillstånd för de som flytt från förföljelser och tortyr. Men så snart situationen i deras hemland politiskt blivit stabil igen och risken för förföljelse upphört bör de återvända, en självklarhet tycker man, ingen önskar väl leva i ett främmande land än där denne fötts och växt upp.

Jag tänker på hur jag själv skulle agerat som flykting. Hemlängtan skulle vara stark.
Under tiden en person lever med tillfälligt uppehållstillstånd ska självfallet denne få arbete och dennes barn få hemspråksundervisning utöver svensk skolundervisning.

Om ingen förbättring sker i dennes hemland varifrån denne flytt bör dock en gräns finnas när tillfälligt uppehållstillstånd blir permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Låt säga en gräns på fem år. I annat fall växer barn upp som Sverige blir hemlandet för och det vore grymt att då sända familjen tillbaks.

Men flertalet diktaturer och krig är slut efter denna tidsrymd.

Ingen ska behöva flytta permanent från sitt hemland om inte extraordinära skäl finns, som att ingen lösning kommit i hemlandet efter ex. fem år.


Inga kommentarer: