Google

Translate blog

onsdag 7 augusti 2013

Egoism, egosim och åter egoism är alliansens politik. Segregation av arbetssökande ekonomiskt är viktigaste åtgärden, på andra plats fortsatt utförsäkring av sjuka till försörjningsstöd. Jan Ericsons (M) fruktansvärda påståenden kan läsas här.Egoism och utstuderad uträkning istället för att bygga nya hyresbostäder med statliga låneregler för att förbilliga byggandet.

Citat: – Det här är en anpassning till hur det ser ut i nästan alla andra länder, nu kan man ta ut det marknaden tål. ----I bostadsgranskningen Hyreskollen har tusentals läsare under våren fyllt i både första-, andra- och tredjehandshyror och bidragit till SvD:s kartläggning av de verkliga hyrorna. I januari avslöjade vi att hyresnivåerna låg en bra bit över det tillåtna. Efter att lagen ändrades i februari – och gav bostadsrättsinnehavare klartecken att ta ut högre hyror – har stora förändringar skett. --- Effekterna i innerstaden är ännu större – snittpriset för en tvåa har under våren varit 11324 kronor. Slut citat.

Summan ovan är mer än vad en arbetssökande får ut per månad netto. En arbetssökande har inte heller - likt pensionärer - rätt till bostadsbidrag.

Jag undrar om förändringarna på bostadsmarknaden och oviljan att bygga nya lägenheter med statliga lån och pengar för att få bort andrahandsuthyrning och bostadsbrist, beror på att de arbetssökande ska vägras en bostad om de inte redan hade detta innan sin arbetslöshet. Då kan de få behålla den om det är en hyreslägenhet  med hjälp av försörjningsstöd - om de först levt upp sina ev. tillgångar.

Är de nya reglerna om uthyrning även det en del av segregationspolitiken?

Försök att väcka svenska folket,  går knappast.

Detta anser moderaten Jan Ericson vara fel, att ge de långtidsarbetslösa garanterat arbete med en lön det går att leva på eller om det inte går, förtidspensionera dessa utsatta.

Istället förespråkar han följande citat:
Vi föredrar att försöka slussa tillbaka långtidsarbetslösa till arbetsmarknaden genom att erbjuda dem meningsfull verksamhet på en arbetsplats och betalar därför de arbetsgivare som ställer upp som handledare.
På detta sätt hop­pas vi att en del ska kunna komma tillbaka till arbetslivet igen och skapa sig en egen försörjning. Slut citat.

Inte ett ord eller någon lösning för majoriteten av fas 3 are vilka inte tillhör den del som kommer tillbaks till arbetslivet.

Skäms vuxna karl, att du bara kan gå ut i media med detta uttalande!

Naivitet och försök att få människor sluta diskutera a-kasseersättningen, detta är sanningen om moderaternas politik.

Citat: – De har försämrat och raserat både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger LO:s vice ordförande Tobias Baudin.

Man vill åter gå tillbaks till Jan Ericsons påståenden ovan och ställa honom frågan: vad ska de långtidsarbetslösa, vilka inte får arbete eller förtidspension med moderaternas politik, leva på?! Försörjningsstöd?

A-kassan försämras varje år då basbeloppet ligger på samma nivå idag som 2002 och utöver det har sänkts för de långtidsarbetslösa till 65 %. Plus det allra värsta, ersättningen ligger inte bara fast utan minskar varje år i köpvärde, genom att basbeloppshöjningar av slaget inflationsskydd inte gäller här som för pensionärer etc.

Återigen, Skäms för din artikel Jan Ericson (M) vilken även på fullt allvar i sin artikel påstår som ett hån och en spark i ansiktet på de långtidsarbetslösa att,

Citat: Fas 3 är bra mycket mer framgångsrik än vad kritikerna säger. Jag har själv haft kontakter med åtskilliga personer som är nöjda med sin fas 3-plats, men dessa hörs sällan i den politiska debatten. Slut citat.

Förstår du inte att de som du ev. talat med är apatiska långtidsarbetslösa som vill bli lämnade ifred på sin plats då de gett upp och knappast söker arbete mer! 

Vems fel är det?! Att bara påstå att de långtidsarbetslösa i fas 3 stöder er politik är verkligen ett  fruktansvärt uttalande!!


Inga kommentarer: