Google

Translate blog

fredag 9 augusti 2013

En arbetsmarknad vi inte sett på årtionden finns nu i Sverige. FAS 3 är skamarbetsplatser - men värre ändå är slavarbetarna från utlandet som tas in i Sverige - utan krav från myndigheterna om hur de tas emot här.Citat: Sverige beskrivs som paradiset av rekryteringsföretagen.
Men ligger i topp av länder där bärplockarna råkar illa ut.
– Utan tvekan är det här en form av människohandel. Arbetskraften utnyttjas under slavliknande förhållanden av personer som tjänar pengar på verksamheten.
- - - Ett kontrakt med ett rekryteringsföretag kostar runt 18 000 kronor. Pengarna ska gå till flygbiljett och försäkring. Boende, transporter och mat betalar plockarna själva.
Det är en astronomisk summa för en thailändsk risbonde. Men staten och rekryteringsföretagen hjälps åt att ordna banklån. Finns det inte hus och mark att pantsätta går staten in som borgenär.
2011 infördes minimilön för utländska bärplockare i Sverige på 18 495 kronor. Men rekryteringsföretag, olika mellanhänder och ökade omkostnader gör att den summa krympt rejält i slutändan när pengarna ska betalas ut. Slut citat.

Var det detta Sverige vi ville ha den gången vi byggde upp en välfärdsstat där människovärdet inte berodde på om personen hade arbete eller inte?

Välfärdsamhället som moderaterna med anhang nu monterat ned genom jobbskatteavdrag, sämre socialförsäkringar, sämre a-kassa och en människosyn där fattigdom ses som självförvållad!

Statens ansvar genom de regler och lagar denna beslutar om ska inte ses som betydelsefulla när det gäller fattigdom, utan allt ska ses som den enskildes ansvar numera. Ansvar att själv söka och finna arbete. Arbetsförmedlingens jobb har blivit  att kontrollera att så sker. Staten säljer även ut statliga tillgångar till reapris för att den vägen stoppa en eventuell ny regims möjligheter att bygga upp ett välfärdsamhälle igen  där fattigdom inte bekämpas genom ett mantra som ”arbetslinjen” utan genom omfördelning av offentliga medel.

I detta så kallade ”arbetslinjens förlovade land” ses gästarbetare som något som är ok fast arbetslösheten inom landet är stor. Gästarbetare vilka behandlas som sämre människor utan att staten bryr sig. Det är ju fattiga personer som kommer och fattigdom är enligt ”arbetslinjen” självförvållad och att inte svenska arbetslösa istället plockar bären i svenska skogar beror än så länge på att det ses som att svenskar inte tyar vilka löner som helst. Löner som kan bli så låga att det ger minus att ta arbetena och arbetstider som är så långt från åttatimmarsdagen att det kan ses som slavliknade arbetsförhållanden!

Men med moderaternas lustiga ideologi där människovärdet bedöms efter arbete och inget annat, ses inte slavliknade förhållanden som fel. Istället ser man framtiden an genom att a-kassan varje år sänks och inga basbeloppshöjningar värdesäkrar a-kassans redan usla ersättning.

Inom en inte allt för lång framtid kommer troligen dock svenskar att plocka bären i våra skogar till löner långt under vad som betalas idag genom kollektivavtal  och då är de gästarbetare som uttalar sig som nedan borta . Denna förändring kommer då av att skogsarbetsplatserna behövs för att härbärgera alla nya fas 3 are i sysselsättningssyfte.

Citat: Här lockas risbönderna med guld i gröna svenskar skogar.
Men för många innebär ett kontrakt med bärplockarföretagen en ekonomisk katastrof.
– Aldrig mer Sverige, säger Nong, 40. Slut citat.


Inga kommentarer: