Google

Translate blog

torsdag 15 augusti 2013

Intelligensbefriat uttalande om bostadsmarknaden om fördelen av fri hyressättning, uttalat av en centerpartist.Ola Johansson (C) tänker inte längre än näsan räcker när han uttalar sig enligt nedan. Ingen förståelse finns om att fri hyressättning inte ger arbetssökande, lågavlönade eller utförsäkrade en större möjlighet till bostad genom att andrahandskontrakt eller fri hyressättning innebär högre hyror.

Hur ska de grupper ovan som behöver en bostad få det lättare när hyressättningen blir fri medan a-kassa mm ligger på en skandalös nivå som inte höjts sedan 2002 utan istället sänkts för de som bäst behöver pengar, de långtidsarbetslösa?!
Vi kan få hur många lediga lägenheter som helst och ändå ha bostadsbrist om de behövande inte har råd att hyra dem.

Detta är en omöjlighet att förstå av ex ovanstående.

Citat: Med friare hyressättning kommer tillgången på bostäder att öka och fler kommer att vilja investera i hyresrätter.
- - - Det är av högsta vikt att ytterligare lägenheter kommer ut på marknaden och kan erbjudas de bostadssökande. Slut citat.

Sanningen är att med ovanstående höjs hyrorna och fler lägenheter kommer ut på marknaden men fler kommer också att inte klara att betala dessa hyror. Om så inte skett skulle inte tillgången till bostäder öka utan omedelbart hyras ut.
Därför är fri hyressättning ett slag i luften och enbart en möjlighet för den med en hög inkomst att lättare få en lägenhet. För arbetslösa eller många lågavlönade får förslaget till effekt att de får mindre möjlighet till en bostad!

Om färre lägenheter kommer ut men de som kommer ut har en låg hyra eller möjlig hyra för låginkomsttagare kan dessa få en bostad med tiden. Bäst vore dock att bygga nya med statliga subventioner.

Men naturligtvis är moderaterna på hugget med ytterligare en segregationsåtgärd som denna!

Att genom fri hyressättning göra så det blir betydligt fler bostäder på marknaden är målet  att det sedan blir fler som inte har råd att hyra är av mindre betydelse. Marknaden har ju ökat.


För arbetslösa är situationen lika, oberoende av hur hyresmarknaden ser ut, utan jobb inget hyreskontrakt idag. Men det är ju arbetssökarelinjens mantra. ”Arbetslinjen” menar jag. Segregation.

Inga kommentarer: