Google

Translate blog

torsdag 29 augusti 2013

Kristdemokraternas ungdomsförbund kräver att välfärdstaten en gång för alla försvinner.Citat: Det är dags att borgerligheten på allvar gör upp med bidragsstaten. Nu måste vi slåss för att införa platt skatt och grundtrygghet, skriver Sara Skyttedal, KDU. 
 - - - en normal inkomsttagare betalar halva sin inkomst i skatt varje månad.
--- Men en så pass gränslös offentlig välfärd får även helt andra konsekvenser som närmast kan beskrivas som psykologiska. Generation efter generation har fått lära sig att vad som än händer så finns det offentliga där och ställer saker och ting till rätta. De naturliga sociala nätverken i form av familjer, vänner, föreningar och kyrkor som historiskt sett utgjort fundamentet för den enskildes välfärd negligeras och monteras ned.
-- - SARA SKYTTEDAL förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU. Slut citat.
Försörjningsstöd, fortsatt total nedmontering av välfärd, enbart grundtrygghet i form av försörjningsstöd för de allra sämst ställda, resten ska kyrka och anhöriga stå för.
Det ska inte finnas något för de som försäkringssystemet anser kan försörjas av frivilligorganisation eller anhöriga.

(Om det även gäller att ta bort alla anställningsstöd till företagare framkommer inte i artikeln, men här behövs dock en sanering så inte konkurrensen snedfördelas som den gör idag genom att företag konkurrerar ut seriösa företagare vilka betalar lön i motsats till företag som satt bidragsanställningar i system)

Detta påstår - på fullt allvar - ett parti som kallar sig kristet!

De anser till och med att vi har monterat systemet med anhörigansvar till förmån för allas ansvar genom skattekraft. Javisst har vi det, vi har haft ett solidariskt samhälle där vi alla har ett ansvar för medmänniskan.

Nu önskar KDU fortsatt nedmontering av detta system som redan nedmonterats i form av utförsäkring, låg a-kassa och privata vinstdrivande aktörer i skola, omsorg och vård.
Att ett ”kristet” parti - och det bland ungdomarna - har en uppfattning som ovan skrämmer, hur ska framtiden se ut om deras verklighet och egoism förverkligas?!  

Det bli ett samhälle där fattiga blir beroende av sina anhöriga och det är det sämsta alternativ som kan ske. Det blir som förr när kvinnor inte arbetade utan blev helt beroende av sina män och inte kunde lämna dem även om de misshandlades, då samhället inte hade ett skyddsnät där ensamstående fattiga kunde få pengastöd till ett gott liv eller möjlighet att leva utan sin man.

Jag hoppas och tror att KDU genom ovanstående inte riktigt förstår konsekvenserna av sitt förslag och att det kommit ur historielöshet och ungdomligt oförstånd. 


Men att de som kallar sig kristna inte har större kunskap om det kristna budskapet, är mer oförståeligt.

Inga kommentarer: