Google

Translate blog

söndag 25 augusti 2013

Mitt tips: 2018 ingår Sverigedemokraterna i en borgerlig regering.

Reinfeldt påstod i sitt Almedalstal att han inte tänker sitta i en regering med stöd av Sverigedemokraterna utan då hellre lämnade över till de rödgröna. Det ses som om det i partiet finns motsatta uppfattningar.

Men Reinfeldt tror säkert på att hans allians vinner 2014 med hjälp av det femte jobbskatteavdraget, vilket säkert införs efter budgeten för 2014.Citat: Vi anser att det är en ganska skrämmande utveckling i ett land som påstås vara ett av världens mest demokratiska.

--- Det är ingen hemlighet att alliansregeringen fortfarande sitter vid makten tack vare SD:s stödröster i många frågor. Reinfeldt inte bara beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas väljare (cirka tio procent enligt SONU genomsnitt i juli), han negligerar dessutom de egna väljarnas åsikter som i vissa frågor ligger ganska nära SD:s. 
Till exempel i Göteborg Universitets Politikerpanelen, som redovisades i juni 2013 där över 50 procent av M:s väljare svarat ”Att ta emot färre flyktingar är ett mycket/ganska bra förslag”. Och vad gör Reinfeldts regering? I stället för att lyssna på de egna väljarnas åsikter gör man en överenskommelse med Miljöpartiets mass­invandringsextremister. Slut citat.

Mitt tips, vilket jag länge skrivit om, är att alliansens sitter kvar efter valet 2014 med knapp majoritet på grund av sitt femte jobbskatteavdrag.

Att det segregerar arbetssökande än mer ekonomiskt genom det femte jobbskatteavdraget och minskar resurserna från det offentliga till vård och skola bryr sig majoriteten av svenska folket inte om idag.

Däremot är jag säker på att alliansen inte kan sitta kvar efter valet 2018 om de inte regerar tillsammans med Sverigedemokraterna, vilka då kommer att ha en procentandel av svenska väljare på 15-16 % av valmanskåren och ett parti av den storleken kan inte förvägras intåg i regeringen, vilket exempelvis inte lyckats i Danmark som har sitt dansk Folkeparti.

Mitt tips den dagen är ett regeringsalternativ med borgerliga kännetecken där SD ingår.
Att Reinfeldt släpper fram de rödgröna vid nästa val tror jag inte på. Valet 2018 tror jag inte Reinfeldt är partiledare längre.

Som sagt och som ligger i nutid.

Citat: - Reinfeldt inte bara beter sig föraktfullt mot Sverigedemokraternas väljare, han negligerar dessutom de egna väljarnas åsikter som i vissa frågor ligger väldigt nära SD:s, skriver de i artikeln. Slut citat.
Säkert delas uppfattningen av många borgerliga väljare.Inga kommentarer: