Google

Translate blog

torsdag 22 augusti 2013

Sänkt pension nästa år kan motarbetas lätt och rättvist. Skatten är svaret. Ovärdigt en regim att använda skatten som alliansens gör. Misshushållning av skattemedel kallas det. Protestera mot dårskapen se nedan.Citat: 1,2 miljoner pensionärer får en kännbar inkomstsänkning 2014, när inkomst- och tilläggspensionerna skrivs ner med 2,7 procent. Dessutom drabbas ytterligare 0,5 miljoner pensionärer som både har garanti- och inkomstpension i mindre, men varierande grad.

Den negativa utvecklingen orsakas av att pensionsskulderna ökade mer än tillgångarna, uppger Pensionsmyndigheten.

En av orsakerna till detta är att sysselsättningen, och därmed inbetalningarna till pensionsavgifter, var relativt oförändrad mellan 2011 och 2012. Slut citat.

Det har funnits för mycket pengar i statens kassa, vilket idag fått konstiga och orättfärdiga beslut och  gett de arbetslösa, sjuka och pensionärer sämre ersättningar.
Fula besparingar, nästintill kriminella realisationsutförsäljningar av statliga bolag,  sänkt a-kasseersättningar, utförsäkring sjuka och sänkta pensioner.

Ansvar: Alliansen. Ideologi: en diffus ”arbetslinje” vilket inte gett fler arbeten i samhället utan enbart ska ses som ett instrument att öka arbetssökandet i samhället. För att detta ska ske har arbetsförmedlingen bytt inriktning från att hjälpa kontaktlösa arbetssökande att hitta en arbetsgivare till att kontrollera de arbetssökande, så de verkligen själva söker jobb.

Resultat: högre arbetslöshet!

Men nu till pensionerna. Pensionerna kunde varit högre om inte det idiotiska segregationsverktyget jobbskatteavdraget införts.

Om alla haft samma skattesats oberoende av om de var pensionärer, anställda, sjuka eller arbetssökande, så skulle det blivit mer pengar att fördela även till pensionen.
Om inga lönsamma statliga bolag sålts ut hade mer pengar kommit in till staten och vi hade haft mer pengar att fördela till offentliga sektorn och ovanstående grupper. Plus att inte sjukvården gått på knäna.

Detta är något svenska folket borde veta och reagera på vid nästa val!
Alliansens ideologi krossar människor ekonomiskt, sänker pensionerna och segregerar arbetssökande ekonomiskt och utförsäkrar sjuka från sjukpenningssystemet. Plus nedmonterar sjukvården och skolan.

Är det verkligen så vi vill ha det!?

Om inte protestera följ länken och skriv på NU. 


Inga kommentarer: