Google

Translate blog

tisdag 20 augusti 2013

Skäms gör inte Staten när de vältrar över kostnaderna för läkarutbildningen till andra länder. Bättre utbildning i andra länder, säger en som uttalar sig.Citat: Sverige utbildar inte tillräckligt många läkare för att möta behovet i vården.
Mer än hälften av de läkarlegitimationer som utfärdas av Socialstyrelsen ges till personer utbildade utomlands.

- - - Att utbyggnaden inte har skett snabbare säger han handlar om att det skulle äventyra kvaliteten på utbildningen.

--- säger Peter Honeth, statssekreterare vid utbildningsdepartementet.
– Men det är klart att vi i rimlig utsträckning måste vara självförsörjande på lång sikt. Slut citat.

Att låta andra länder stå för utbildningen av svenska läkare då brist på utbildningsplatser här då blir en lönande affär för alliansen. Att sedan många läkare därmed inte kan förmedla svensk kunskap till sina i många fall ickeakademiskt utbildade svenska patienter är som det ser ut av mindre betydelse.

Som statssekreteraren ovan säger att ”vi i Sverige ska ha rimligt många utbildningsplatser för läkare” betyder troligen att vi inte ska tillfredställa behovet själva utan göra det till en affär att låta andra länder göra detta. 

Varför? Jo, då får staten ytterligare mer över för jobbskatteavdrag, vilket är första agendan i alliansens politik. Målet är att segregera svenska folket i de med ett arbete och de utan.

Citat: Under många år har Sverige i praktiken tvingat andra EU-länder att delfinansiera utbildningen av svenska läkare. De svenska platserna har inte kunnat möta behovet av framtida läkare.

---  Att Sverige under mer än ett decennium inte förmått vara självförsörjande på läkare är ett fattigdomsbevis. Därutöver är det ett tecken på snålhet. Möjligen också dumhet. Slut citat.

Bra förklaras  dumheten i ovanstående citat, men analyseras inte. Min analys av ovan är min sanning och säkert många andras.
Att utnyttja andra för egen vinnings skull och omfördela resurser till de som ska gynnas är en gammal högerpolitik vilken i modern tappning nu realiserats i vårt land.


Inga kommentarer: