Google

Translate blog

torsdag 1 augusti 2013

Smutskastning på sandlådenivå av Sveriges utbildningsminister Björklund.Vill vi ha en minister inom den viktiga skolpolitiken som kastar ur sig naiva, omogna och löjliga påståenden? Jag skrev om denne person i gårdagens blogg och han skyller som väntat alla problem i skolvärden på Socialdemokraternas tid vid makten före 2006.

Utan skam i kroppen raljerar han med skatter också, se medföljande länk, fastän vi vet vilken omfördelning av skatter denna kuf varit med att stötta, jobbskatteavdrag, realisationsförsäljningar av offentliga företag och skambeläggande och indragning av medel för försörjning för de som inte får jobb eller som utförsäkras genom alliansens politik.

Men här ett citat från artikeln, ett citat som visar människosynen och föraktet Jan Björklund speglar.

Citat: Han riktade i stället blickarna mot sina motståndare - - -Först ut var S och SD:s partiledare. Han menade att bådas partier vill minska arbetskraftsinvandringen
Först ut var S och SD:s partiledare. Han menade att bådas partier vill minska arbetskraftsinvandringen.
– Av olika skäl. Sverigedemokraterna gillar inte invandrare. Socialdemokraterna gillar invandrare så länge de inte arbetar, säger Björklund. Slut citat.

Hur barnslig är Jan Björklund när han påstår att Socialdemokraterna vill ta in invandrare under förutsättning att de inte försörjer sig själva om de får den möjligheten. Visst är det svårt idag med den rekordarbetslöshet Björklund och hans vänner i alliansen skapat. Men att påstå att Socialdemokraterna föredrar ett samhälle utan arbetsuppgifter är bottennapp.

Avgå Jan Björklund, du har gjort bort dig totalt!

Visa att du är man och inte vekling, avgå och ta ditt ansvar efter uttalandet ovan, du är inte mogen den uppgift du har med den syn på verkligheten du avspeglar med uttalanden som dessa!Inga kommentarer: