Google

Translate blog

måndag 12 augusti 2013

Utförsäkringsgrymheten och fas 3- grymheten - två utmärkande drag i alliansens arbetssökarelinje – ”ARBETSLINJEN”.Citat: En av tio utförsäkrade från sjukförsäkringen får försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen - - - Men det är inte heller en självklarhet att få försörjningsstöd. Bara sedan januari 2012 fram till i maj i år så har 1 595 hushåll i Västerås nekats ekonomiskt bistånd.

– Ja det är också så att vi jobbar utifrån socialtjänstlagen och där är det att behovet ska tillgodoses på andra sätt i första hand och sedan kommer försörjningsstöd som den sista instansen. Så det kan ju vara att man har andra tillgångar eller vad det kan vara, säger Ulrika Björn. Slut citat.

Staten har gett försäkringskassan regler som säger att en person som är sjuk ska vara arbetsför efter en viss tid, om inte tas sjukpenningen bort från denne. Personen utförsäkras. Om denne då har villa, bil, make eller maka som har en inkomst fås ingen hjälp från det sociala - eller som det heter numera - försörjningsstöd. Detta ger effekten att en person i detta läge blir beroende av en annan person i närheten, om denne finns. Resultat: ekonomiska bråk i familjen och kanske skilsmässa. Barn som kommer i kläm och troligen i en snar framtid en ny sjukskrivningsperiod.

Utförsäkringsgrymheten i arbetssökarlinjen kallad ARBETSLINJEN har slagit till med full kraft!

Citat: Som anvisad till arbetsplatser inom Fas 3 är du inte anställd, därför har du inte möjlighet till att arbeta upp ett arbetsvillkor i a-kassan som i förlängningen leder till bättre ersättning. Du har heller ingen pensionsavsättning samt betydligt sämre ersättning dagen du blir sjuk. Det duger helt enkelt inte.

Trots regeringens fängslande ord om arbetsmarknadspolitik och jobbskapande ökar arbetslösheten och fler fastnar i arbetslöshet. Det ända som har skapats inom rådande system är inlåsningseffekter. Slut citat.

Ersättningen för ovan är 5000 kr skattefritt i månaden för varje fas 3 placerad för anordnaren/arbetsgivaren - för den placerade ev. a-kassa, på samma belopp och skattesats som år 2002 minus 15 %. Någon höjning som pensionärer får genom basbeloppshöjning årligen utefter inflationen eller bostadsbidrag är inte möjlig.
Den som inte har rätt till denna låga a-kassa kan få försörjningsstöd enligt propåer likt de utförsäkrade ovan.


Fas 3 grymheten har slagit till, en bestraffningsåtgärd likt utförsäkringen ovan av de som inte passar in utan fastnar i arbetssökarlinjen och därför bestraffas helt enligt mantrat ”ARBETSLINJEN” där de utan arbete är måltavlan för grymheten.

Inga kommentarer: