Google

Translate blog

tisdag 24 september 2013

A-kassan avskaffas sakta men säkert. Den som får a-kassa upplever att den urholkas år för år. Att LO vill förändra detta hånas av alliansen, vilka aldrig skulle värdesäkra denna försäkring utan i deras dolda agenda ingår garanterat att den ska bort.Att den ska tas bort bekräftas av dess pågående värdeminskning i värde räknat jämförande med inflation och avgiftshöjningar. Den har legat statiskt still i kronor räknat sedan 2002 och skattetrycksmässigt har inga skattesänkningar för den som behöver detta skydd införts. Basbeloppshöjningar, likt försörjningsstöd eller pension resulterar i år för år ett inflationsskydd här men detta finns inte i a-kasseersättningen.

En av alliansens tecken på sin dolda agenda är avskaffande av a-kassan och att färre ska få denna försäkring alls vid arbetssökande.

Men nu säger LO följande: 90 procent av lönen. Arbetslöshetsförsäkringen är körd i botten, ersättningen är för låg och allt för få omfattas. Vårt nya förslag innebär takhöjningar i tre steg från januari 2014. Målet är att de allra flesta löntagare ska få 90 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet, skriver ledande företrädare för LO.

 --- Men att som regeringen kombinera fler krav, mer kontroll och fler sanktioner med dagens låga ersättning finns det mycket starka skäl att ifrågasätta. Det finns en gräns för hur mycket varje arbetssökande själv kan göra för att ta sig ur arbetslöshet. Regeringen vältrar trots det över alltmer ansvar för ett komplext samhällsproblem som arbetslöshet på enskilda individer.  --- Forskningen visar att låg ersättning eller hög ersättning i kombination med krav, kontroll och sanktioner ger likvärdiga effekter på arbetslöshetstider. Slut citat.

LO har ingen möjlighet att få igenom dessa krav då alliansen visar att de vill avveckla a-kassan efter hand.

Att kontroll under tiden ska bli allt hårdare av arbetssökandes sökeri efter arbete är ett steg att skrämma bort människor från a-kassan och att färre ska få detta penningstöd.
Målet är att människor ska leva upp sina tillgångar vid arbetslöshet, vilket många idag redan behöver då a-kasseersättningen är låg.

Sedan ska de söka försörjningsstöd. Att tvinga människor att leva upp sina tillgångar först ska skrämma många till att istället söka jobb globalt, tigga eller leva på allt möjligt som ger pengar. En del kommer dock att välja kriminalitet men det finns enligt alliansen inga vägar utan att det finns nackdelar.

Detta är däremot anledningen till att arbetssökeri läggs och har lagts över som den enskildes ansvar och att arbetsförmedlingens uppgifter idag består av kontrollarbete, inte arbetsförmedling, om det inte handlar om att godkänna bidrag till arbetsgivare i form av det som ska kallas stöd i lön som nystartsjobb mm.


Inga kommentarer: