Google

Translate blog

fredag 27 september 2013

Ansvarslös ekonomisk politik ser alliansen som ansvarsfull.Citat: Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att han och Moderaterna vill ha en skattesänkning för löntagarna nästa år som är betydligt större än skattesänkningen för pensionärer. Därmed skulle klyftan i beskattning öka mellan löntagare och pensionärer.
– Vi försöker föra en ansvarsfull ekonomisk politik och balansera olika intressen mot varandra, säger Fredrik Reinfeldt. Slut citat.

Hallå dumskalle, jag anser mig ha rätt att kalla dig det. Vet du att vi har en rekordarbetslöshet och dessa arbetssökande beskattas lika hårt idag som 2006 och har även fått sin arbetslöshetsersättning  kontinuerligt sänkt?!
Kallar du detta ansvarsfull ekonomisk politik, när stora delar av svenskarna segregeras ekonomiskt?!

Nej, jag upprepar igen: Dumskalle! Skäms!

Domen i framtiden mot experimentpolitiken av i dag kommer garanterat att bli hård.
Ingen har tidigare - varken i Sverige eller annorstädes - fört en sådan segregationspolitik av liknade karaktär och fått sitta vid makten hur länge som helst!

Skattesänkningarna för femte jobbskatteavdraget och pensionärerna görs för lånade pengar statsskulden ökar för att behålla något slag av skola o omsorg.
Vad skulle alliansen sagt om socialdemokraterna gjort detta i en regering? Det hade blivit skrik och gap om oansvarighet!

Nej, jag upprepar igen, Sverige styrs av dårar och hämndgiriga personer vilka enbart vill förtrycka de som ingen arbetsgivare har.

Låter det inte idiotiskt att regera bara för att segregera och skapa ekonomiska klyftor? Visst gör det, det låter barnsligt och ickesant, men likväl är det sant!

Jobbskatteavdrag fem i segregationssyfte kommer att gå igenom med Sverigedemokraternas stöd.

Men i sista stund försöker nu alliansen muta pensionärsgruppen med ett litet extra skatteavdrag, vilket inte utjämnar den orättfärdiga skattepolitiken, men då femte jobbskatteavdraget inte ser ut att bli så populärt behövs en liten muta av pensionärerna anses det, även om detta måste ske med ökad statsskuld.

Nej, det finns viktigare saker att lägga pengar på än en ful skatteomläggning för att segregera de som inte får arbete av egen kraft!

Citat: nog finns det vettigare saker som staten kan investera i än att sänka skatten. Till exempel att låta pengar gå till riktiga jobbsatsningar i stället för fas 3, eller att korta väntetiderna på akuten så att inte patienter hinner dö innan de får hjälp, vilket faktiskt händer i Sverige i dag. Slut citat.

Men förstår alliansen detta?! Svar Nej!! Grymhetens politik råder.


Inga kommentarer: