Google

Translate blog

måndag 23 september 2013

Att fascismen åter erövrar Europa beror på att generationsväxlingen nu är klar.

Under 1930-talet var fascismen mycket populär i Europa och i många länder var dennas ideologi lockande. Bort med invandrare, syndabockstänkande (judar i detta fall) och en tro på ett elitsamhälle och raser.Efter andra världskriget fanns knappt någon fascism kvar i Europa.

Efter andra världskriget, då allmänheten förstod att utrotning av människor var en del av fascismen, försvann denna idé till historien i Europa.

Europa var chockat och välfärdsamhället för alla växte istället fram.
Men åren har gått. De som levde och upplevde detta då är snart borta i historiens dunkel. Nya generationer har växt upp och dessa har enbart sett världskrigsårens historia genom text och media. Känslomässigt har t o m många blivit fascinerade av tiden och tagit till sig fascismens idéer igen.

Elittänkandet har fått nya människor att se det som ett ideal.
Människan lär sig av sina misstag men inte mänskligheten. Kan det vara detta som genom historien kallats arvssynden?

Vi kommer garanterat att få uppleva fascismen igen i Europa och åter förskräckas över dess resultat när dess ideologi kommer att realiseras igen under något eller några årtionden.

Det vi upplever idag är bara förtruppen (avantgardet) inget mot vad som kommer att komma. Att stoppa detta  är omöjligt, enbart att försena det ofrånkomliga är möjligt.
Vi ser hur högerkrafter av detta slag redan finns i många regimer i Europa. Syndabockarna i dag är romer, arbetssökande, flyktingar, sjuka och i viss mån häpnadsväckande nog judarna. Troligen är judarnas fiender komna ur den gamla synen att dessa mördade Jesus.

Jag har aldrig förstått judehatet på annat vis. Men historiskt har detta kommit ur religionen.

I Sverige ser vi avskyn och förföljelsen av sjuka och arbetssökande som första punkt i högerpolitiken. Fördomskapandet mot dessa grupper som lata och inbillat sjuka har skapats av alliansen och utöver det visar samhället hämnden på dessa syndabockar för arbetslöshet och höga skatter genom att ekonomiskt segregera dessa.


Jobbskatteavdragen är kulmen av förödmjukande behandling av dessa och i denna grogrund ökar självfallet grogrunden för fascism även i Sverige.

Inga kommentarer: