Google

Translate blog

tisdag 17 september 2013

Borg påstår sig värna om en lägre arbetslöshet - och så sänker han skatten för de som redan har arbete…Det går inte ihop. Vilken arbetsgivare behöver fler arbetare om dessa får mindre skatt att betala in av sin lön?

Vad säger att en finansminister ska bestämma vilka som ska få konsumera mer i ett samhälle och vilka som ska tvingas konsumera mindre? Och varför?

Om alla hade fått mindre skattetryck - arbetslösa som arbetande - kunde alla utan segregation kunnat konsumera mera och ev. gett en skjuts uppåt för de producerande företagen som finns kvar i Sverige. De flest har ju flyttat till låglöneländer.

Citat: Enligt Anders Borg innehåller budgeten satsningar som ska ge positiva effekter mot arbetslösheten. Slut citat.

Kanske det ger något lite mer arbetstillfällen i låglöneländer. Kanske på samma nivå som det förstärkta kontrollerandet av arbetssökandes arbetssökeri, vilket i första etappen ska ge ca 150 nya kontrollanter av arbetssökandes arbetssökeri.

Borg är en hycklare - alliansens arbetsmarknadspolitik likaså!

Sanningen är att dess agenda kallat ”arbetslinjen” är en arbetssökarlinje där målet är att alla som inte har ett betalt arbete ska bli arbetssökande i en allt mindre arbetsbehövd marknad präglad av besparingar och rationaliseringar och där detta inte ger tillräcklig vinst i Sverige - utflyttning av företag till låglöneländer.

Målet är även en segregation av arbetssökande ekonomiskt, var gränsen går neråt av denna segregation vet vi inte ännu, enbart alliansens innersta krets vet.

Men hittills är a-kassan exempelvis lika hårt beskattad som 2002 medan den med ett arbete fått fem (efter 2014) jobbskatteavdrag - plus årliga löneförhöjningar!
A-kasse beroende har utöver inga skattesänkningar inte heller fått brytpunkten av a-kassan höjd sedan 2002.

Istället har nivån sänkts till 65 % och det häpnadsväckande nog när arbetslösheten blivit för lång. Normalt skulle den istället höjts då ekonomin då börjat kärva än mer!
Utöver det höjs den inte ens med basbeloppet, som ex. pensioner och socialbidrag varje år, för att något inflationsskydda ersättningen.
Alliansen uppför sig som diktatorer i ett demokratiskt land ex. vägrade de stoppa fas 3 fastän riksdagen var i majoritet för ett stopp sommaren 2010!

I budgeten som kommer 2014 får en med arbete flera hundra mer i månaden att leva genom ett femte jobbskatteavdrag  av plus avtalsenliga höjningar av lönen.
Medan sjuka och arbetssökande inte får ett öre mer utan ska leva på samma nivå som jag beskriver ovan fastän vi har prishöjningar och inflation. Gränsen för hur lågt ner ekonomiskt dessa grupper ska tvingas är därför enligt alliansen ännu inte nådd.

Citat: Andra som går lottlösa är de sjukskrivna och de arbetslösa. Där ligger nivåerna kvar. Och inget jobb — ingen skattesänkning.

Så Maria Ahrengarts råd till budgetens vinnare är att spara, för rätt vad det är står man där arbetslös eller sjuk. Slut citat.


Vill vi ytterligare en mandatperiod ha en regering som behandlar de som hamnat utanför som mindre värda människor och ursäkta det genom att ropa arbetslinjens mantra i alla möjliga o omöjliga sammanhang?

Inga kommentarer: