Google

Translate blog

lördag 21 september 2013

Den dolda agendan finns, förre generaldirektören för arbetsförmedlingens avgång är ett misslyckande för alliansen. Hon var handplockad och perfekt för sitt uppdrag enligt den dolda agendan. Tystnad råder.”Arbetslinjen” eller som jag vill kalla den arbetssökarlinjen, då fler arbetssökande eller arbetslösa finns idag i Sverige än innan alliansens så kallade arbetslinje infördes som mantra rop, i regeringskansliet och media för fri tolkning.

Bara man tolkade den som motsatsen till bidragslinjen. Bidragslinjen skulle ses, och ska fortfarande ses, som något där levnadsstandarden hålls uppe genom pengaöverföringar till de som ingen anställer eller som råkat bli sjuka och inte frisknat till inom den tid alliansen satt som slutdatum för en sjukdomstid!

 Alla som inte kunde arbeta eller fick arbete skulle bestraffas ekonomiskt och arbetsförmedlingen skulle bli en av myndigheterna där denna bestraffning skulle verkställas genom kontrollåtgärder.

För detta arbete måste en tuff ledare styra arbetsförmedlingarna, där känslor inte fick gå före rättsskipning, enligt mantrat ”arbetslinjen”.

Toppstyrning skulle ske och alliansen hittade den perfekta för arbetet, en järnlady med namnet Angeles Bermudez-Svankvist.

Människor skulle uppfostras till en ny samhällssyn där fördomar mot arbetssökande var ledstjärnan.

Citat: Sverige har i dag ungefär 100 000 fler arbetslösa än i juli 2006, innan regeringens arbetslinje sjösattes. --- Angeles Bermudez-Svankvist ärvde regeringens ”jobb- och utvecklingsgaranti”, en ordning där arbetslösa successivt slussas ut ur arbetsmarknaden. 

Men det var hon som fick utforma den tredje och slutgiltiga fasen. 

--- I juni 2011 fick en majoritet i riksdagen nog och gav regeringen i uppdrag att stoppa anvisningarna till fas 3.

Ändå har antalet deltagare fortsatt att öka och är i dag nästan 33 000.  --- Fredrik Reinfeldt och Anders Borg talar inte så mycket om det, men de senaste sju åren har bidrag till arbetsgivare varit en viktig del av politiken. --- Ändå måste vi komma ihåg att det inte är ett lapptäcke Bermudez-Svankvist skapat på egen hand.

Varje fiasko har tagit sin början på regeringskansliet, hos arbetsmarknadsministern eller kanske oftare hos finans- och statsministrarna. Slut citat.

Hon kämpade med en omöjlig uppgift som få kunnat eller velat ta på sig men det var regeringens förhoppning att hon var rätt person, en av de som skulle förverkliga en omänsklig politik skapad ur en ideologi aldrig tidigare använd i verkligheten av nobelpristagare i ekonomi från USA!

Men när styrelsen i arbetsförmedlingen inte längre kände sig delaktiga i besluten som gavs och som hon diktatoriskt förmedlade kom reaktionen och arbetsmarknadsministern kunde inte annat än omplacera Bermudez-Svankvist, annars hade medias uppmärksamhet blivit för stor i förhållande till det som sågs som viktigt, en diskussion om ett femte jobbskatteavdrag med socialdemokraterna.

Självklart skulle hon få behålla lönen tills nästa uppdrag för henne skulle gå av stapeln, hon hade visat sin duglighet i att förverkliga en tuff arbetsmarknadspolitik. Verkningslös då det gällde arbeten men verkningsfull då det gällde att kontrollera arbetssökande och dess ersättningsrätt.


Kort och koncist sa Hillevi Engström att nu var det slutdiskuterat om ärendet, Bermudez-Svankvist är omplacerad med full lön och ska få nytt uppdrag.
Kanske rubriken i min blogg redan besvarats. Den dolda agendan är något som ingår i ovanstående och om mer ingår - vilket det troligast gör - säger Hillevi Engström i detta fall nedanstående. Punkt och slut för svenska folket, mer ska inte vetas.

Citat: Som arbetsgivare kan man inte alltid berätta om detaljerna i den här sortens frågor, men då måste man som politiker och arbetsgivare ändå berätta att man av olika integritetsskäl inte kan berätta mer, säger han.


Hillevi Engström meddelade i går genom sina medarbetare att saken nu är färdigkommenterad. Slut citat.

Inga kommentarer: