Google

Translate blog

söndag 8 september 2013

Den löjliga fasen eller sysselsättningsfasen - fas 3 - existerar ännu i full blomning, till nytta enbart för de som får bidrag för detta, anordnarna.Ny idiotåtgärd som enbart blir en kontrollåtgärd av de arbetssökandes jobbsökeri är framsprunget ur alliansens sjuka fantasi om att arbetslösa är arbetslösa därför att de inte söker arbeten.

Men sanningen är att det finns en begränsning av lediga arbeten. De lediga arbetena är få i förhållanden till den mängd arbetssökande som alliansen skapat med sin arbetssökarlinje, den de själva kallar för arbetslinjen.

Citat: Den 1 september är 484 000 arbetslösa skyldiga att skriftligt redovisa de jobb de sökt varje månad--- Men den som inte hittar några lämpliga jobb riskerar reprimander. Det handlar inte om att rätta till obalansen mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft, bara en ny kontrollstation. Regeringens andemening är att det är de arbetssökande det är fel på, inte brist på jobb. Slut citat.

Arbetssökande ska själva ordna fram nya arbeten anses det och detta görs genom att de kontrolleras så tufft att de tvingas hitta egna arbetsuppgifter där de kan få lön eller tjäna pengar.

Om även kriminell verksamhet är en lösning i arbetsbristens Sverige sägs det inget om. Men troligen tvingas vissa nu ut i detta område när de ska hitta en försörjning.

Löjliga familjen alliansens arbetsmarknadspolitik går vidare. En politik där man enbart ser som lösning av arbetsbristen att kontroll av arbetssökandes arbetssökeri är av vikt!
Gamla tiders arbetsförmedling har blivit ett kontrollorgan av arbetssökandes arbetssökeri i antal sökta arbeten.

En åtgärd som inte ger färre arbetslösa men däremot fler irriterade arbetsgivare vilka är målgruppen för de arbetssökandes arbetssökerihysteri…


Inga kommentarer: